– Manglende regelforståelse

Mye grøftekjøring i saka om konkurranse om vintervedlikehold. Arkivfoto: K.A. Figenschau.

Ifølge KOFA er det innklagedes, Storfjord kommunes, manglende regelforståelse som har ført til KOFA-gebyr på 190.000 kroner. Nå ligger det an til en ny KOFA-klage og i verste fall nytt KOFA-gebyr.

I over to år har Storfjord kommune forsøkt å få i stand en langvarig kontrakt om vintervedlikehold på kommunale veger og plasser. Forsøkene har mislyktes.

Slik forklarer KOFA miséren:

“Det har vært tilstrekkelig tid til å få gjennomført en lovlig konkurranse, og de forfeilede forsøkene skyldes innklagedes manglende regelforståelse”.

Kommunen har nå lyst ut en ny konkurranse (23099 Vintervedlikehold). Fristen for å lever tilbud går ut i dag, 8. juni.

Advokat Emilie Kristoffersen Søgård. Foto: Advokatfirmaeet Berngaard

Advokat Emilie Kristoffersen Søgård har på vegne av Ryeng Anlegg AS i et brev til Storfjord kommune vist til at konkurransegrunnlaget er uklart, at det bryter med grunnleggende prinsipper og at tildelingkriteriet er ulovlig.

I brevet viser Kristoffersen Søgård til at det at foreligger flere feil ved konkurransegrunnlaget som må rettes, og at disse feilene kan rettes inntil tilbudsfristens utløp. Ho ber om at oppdragsgiveren retter uklarhetene i konkurransegrunnlaget og det ulovlige tildelingskriteriet. Hvis uklarhetene ikke rettes, må konkurransen avlyses, skriver Kristoffersen Søgård

–Hvis oppdragsgiver retter feilene i konkurransen, bes det også om at tilbudsfristen forlenges, skriver Kristoffersen Søgård.

Storfjord kommune har ikke gitt medhold i noen av Ryeng Anleggs anførsler, og vil heller ikke forlenge fristen.

– Oppdragsgiver vil innledningsvis påpeke at denne klagen ble mottatt kun 2 virkedager før tilbudsfrist. På et så sent tidspunkt er det teknisk umulig for Doffin/TED å endre tilbudsfristen, skriver Storfjord kommune til Ryeng Anlegg.

– IKke riktig, konstaterer advokat Kristoffersen Søgård.

– Tilbudsfristen kan endres ved en tilleggskunngjøring på ethvert tidspunkt frem til tilbudsfristen. For det tilfellet at det ikke var mulig med en tilleggskunngjøring, kan oppdragsgiver alltid avlyse konkurransen og lyse den ut på nytt med ny frist. Hvilket ville hatt samme virkning, heter det i brevet fra Kristoffersen Søgård.

Ny KOFA-klage vurderes

Ho viser dessuten til at det i svarbrevet fra kommunen kommer fram ny informasjon som må gis til alle som er interessert i å inngi tilbud.

– Siden informasjonen blir gitt så sent, må tilbudsfristen utsettes alene på dette grunnlaget, meiner Kristoffersen Søgård.

Advokaten konkluderer med at selv med svarene fra oppdragsgiver er konkurransegrunnlaget fortsatt uklart og tildelingskriteriet ulovlig.

–Konkurransegrunnlaget må således rettes og tilbudsfristen utvides. Hvis ikke, må konkurransen avlyses. Feilene ved konkurransen er av en slik graverende karakter at Ryeng Anlegg må vurdere å klage inn forholdet til KOFA, skriver Kristoffersen Søgård.

Én kommentar til “– Manglende regelforståelse”

  1. Nå har kommunen akkurat mottatt e krav fra KOFA på 190.000 for feil i tidligere anbud. Og dette er den andre i rekken på få måneder. Nå prøver de seg igjen med en ny utlysning, som er så mangelfull og uetterrettelig at det allerede varsles en ny KOFA-klage. Og det må jo være noen i administrasjonen som skjønner (bør skjønne) at et nytt gebyr vil komme, dersom dette gjennomføres.
    Siden dette er en 5-års kontrakt, med en verdi på sikkert 30 millioner, så vil gebyret ligge på ca 4,5 mill. Regner da med at KOFA vil benytte maks sats på 15 % siden dette i såfall blir det 3. gebyret på kort tid.
    Hvorfor er det da så maktpåliggende for kommunen å gjennomføre denne konkurransen nå? Har de nå så god råd at et slikt gebyr ikke spiller noen rolle?
    Hvorfor ikke sette en fot i bakken og rette opp feilene som er påpekt og utsette anbudsfristen. Det er jo tross alt noen måneder før snyen kommer.

Det er stengt for kommentarer.