KOFA-gebyr nummer to

KOFA-vedtak: Gebyr på 190.000 til Storfjord kommune for ulovlig anskaffelse.

Klagenemnda kom tidligere i år til at Storfjord kommune hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse av tjenester til vintervedlikehold av kommunale veger. Nemnda ila et gebyr på 190 000 kroner, som utgjorde syv prosent av anskaffelsens verdi.

Nå har klagenemnda bekrefta vedtaket, og gitt kommunen en frist på to måneder til å betale gebyret.

I brevet til Storfjord kommune skriver klagenemnda mellom anna:

“Etter klagenemndas syn er det i foreliggende sak, skjerpende at innklagede i over to år har inngått kortvarige kontrakter, i påvente av å få kunngjort en langvarig brøytekontrakt. Det har vært tilstrekkelig tid til å få gjennomført en lovlig konkurranse, og de forfeilede forsøkene skyldes innklagedes manglende regelforståelse. Det er også skjerpende at innklagede tidligere er blitt ilagt et overtredelsesgebyr for direkte anskaffelser av vintervedlikeholdstjenester, i vedtak av 13. desember 2022 i sak 2021/1604.

Klagenemnda finner at de skjerpende momentene som foreligger i denne saken, tilsier at gebyret skal settes til syv prosent av anskaffelsens verdi.

 Innklagede har dokumentert å ha kjøpt vedlikeholdstjenester for totalt 2 720 800 kroner ekskl. mva. Gebyrets størrelse blir etter dette avrundet til 190 000 kroner.”

Det var Ryeng Anlegg AS som hadde klaga på ulovlig anskaffelse.

Én kommentar til “KOFA-gebyr nummer to”

  1. Dessverre ikke uventet. Nå må de med makt og myndighet i kommunen sette ned foten og stoppe denne parodien på anbudsutlysninger. Nå prøver de igjen, mer innviklet enn noengang, og har allerede fått klager pga feil og mangler. Millioner er skuslet bort i KOFA-gebyrer og rådyre anbud. Penger som kunne vært brukt på å ruste opp skranglete kommunale veier nå på sommeren.

Det er stengt for kommentarer.