Uklart og ulovlig

Storfjord kommune ser ut til på nytt å være “ute og kjøre” når det gjelder konkurranse om vintervedlikehold på kommunale veger og plasser.

Advokat Emilie Kristoffersen Søgård (bildet) peiker på vegne av Ryeng Anlegg AS i et brev til Storfjord kommune at konkurransegrunnlaget er uklart, at det bryter med grunnleggende prinsipper og at tildelingkriterium er ulovlig.

(Foto: Advokatfirmaet Berngaard)

På vegne av firmaet krever Kristoffersen Søgård at feilene rettes, eventuelt at konkurransen avlyses.

Ryeng Anlegg har ifølge Kristoffersen Søgårds brev fått svar på noen av spørsmålene firmaet har stilt.

– Svar på spørsmålene som var stilt i konkurransen ble gitt 1. juni, men svarene var lite utførlige og ga få avklaringer. Konkurransegrunnlaget er med dette fortsatt uklart, skriver Kristoffersen Søgård.

Interpellasjon

Kommunstyrerepresentant Bente Bech (TPL) har varsla en interpellasjon til ordføreren i kommunestyremøtet 15. juni. Her spør hun blant anna om Storfjord kommune innehar nok kompetanse til å kunne behandle og gjennomføre offentlige anskaffer etter dagens krav.


– Hvis ja, hvorfor blir det så mye rot rundt prosessene? Hvis nei, hva tenker kommunen å gjøre med det? skriver ho i interpellasjonen. Ho viser til at innbyggere er bekymra og lurer på hva dette koster kommunen.
Det bekymrer tilbydere fordi hemmelighold i offentlige anskaffelser skaper mistenksomhet, kompliserte tildelingskriterier og omfattende evalueringsprosesser som vanskeliggjør prosessen, skriver ho.

iStorfjord har i en epost til Tor Kristian Kristiansen ved Innkjøpskontoret spurt hva som skjer med konkurransen nå. Han henviser til Storfjord kommune.

iStorfjord har spurt ordfører Geir Varvik. Han er sjukemeldt, og henviser til administrasjonen. Administrasjonen har ikke svart.