Brøyteanbud

Av Wiggo Hansen

Artikkelforfatteren, Wiggo Hansen.

Det ser dessverre ikke ut til at det hjalp noe særlig å legge ned driftsetaten, for nå er ”sirkus brøyteanbud” tilbake i spaltene igjen. 

Siden kommunalsjefen sa opp de eksisterende brøytekontraktene i 2021, har vedkommende etat forsøkt å lyse ut en ny langtidskontrakt uten å lykkes. Det har gått i 2-måneders kontrakter som alle har fått stryk av KOFA, med påfølgende gebyrer. Man skulle da tro at de ansvarlige innser at dette kanskje ikke er favorittøvelsen deres og legger lista deretter.

Men neida, nå rigges det til en ny stor utlysning hvor pris ikke ser ut til å være så viktig. Tvert imot, så legges det inn så mange (unødvendige)  krav som tilbyderne er nødt til å kalkulere inn at anbudene blir langt dyrere enn de trenger å være. 

Etter å ha sett intervjuene med alle ordførerkandidatene er det en ting som går igjen, og det er bekymringen for kommunens økonomi. Alle sier de vil prioritere tiltak som bedrer kommunens økonomi. Da må de jo stoppe dette vanvittige eksperimentet av en anbudsutlysning som kun bidrar til å høyne brøyteutgiftene dramatisk, uten at det blir bedre framkommelighet av den grunn. Etter snart 30 år som beboer i Oterbakken, kan jeg ikke huske en eneste gang at veien ikke har vært framkommelig. Så det funka fint med ”gammelmetoden” og.

En annen svakhet med det nye anbudsprinsippet er selvfølgelig at det gir oppdragsgiver mulighet til å favorisere en enkelttilbyder som nødvendigvis ikke er billigst. Og det har vi jo sett allerede ved at det dyreste anbudet ble antatt både i nov/des i fjor og jan/feb i år.

Når slike ting skjer, hvorfor tar ikke politikerne grep, og sørger for at en slik praksis stopper, og ikke bare står fram i intervjuer og klager på økonomien. Det ødelegger ikke bare kommunens økonomi, men også omdømmet til kommunen som seriøs oppdragsgiver. 

Når man i tillegg leser at ”teamet” som skal anta anbudene er hemmelig, så er egentlig bunnen nådd for anstendig forvaltningspraksis. Dersom du står tiltalt i norsk rett, så får du vite hvem som er aktor, dommer, domsmenn og eventuelle vitner. Og det har en logisk grunn. Du skal vite at de som dømmer deg ikke har bindinger til noen av partene, dvs være inhabile. Og det skjer stadig i rettssalene at noen må byttes ut pga inhabilitet.

Men her i kommunen skal selv et ”team” som skal avgjøre brøyteanbud være hemmelig. Egentlig komisk, men dessverre dypt tragisk og avslørende for de som sitter med ansvaret. Selv ikke her gis tilbyderne en fair sjanse til likebehandling. ”Teamet” kan jo bestå av nær slekt, tidligere ansatte osv til ett eller flere av tilbyderne. Men det må de bare finne seg i. Ganske utrolig at en kommune kan operere med slike tvilsomme metoder. Alt dette peker i en retning som ikke er tillitvekkende.

5 kommentarer til “Brøyteanbud”

  1. Godt skrevet Viggo Det er snart nesten umulig å bo i denne kommunen.Det er kameraderi og dårlig kommune styring.

  2. I mars sendte Kommunedirektøren ut en pressemelding om reglene som gjelder for anbudstildeling. Av denne går det fram at det ikke (lenger) bare er pris som vektlegges. Til Wiggo Hansen vil jeg si, at siden du stadig nevner brøyteanbudene for nov/des, så bør du være så redelig at du forteller hele historien.

    1. Jeg og sikker flere er og veldig interessert i og høre hele historien, gjerne med dokumentasjon som underbygger dette.begrunnelse hvorfor kontraktene ble sagt opp og fram til det som nå minner om en heksejakt uten en heks.

      1. Se link til KOFA sitt brev i saka. Der er en oppsummering av ka som har skjedd.

  3. Det er bra at noen belyser hva som skjer i teknisk etat.Det trengs nok litt opprydding der hvist vi skal ha penger til vedlikehold og få brøyta veger til vinteren.

Det er stengt for kommentarer.