Ønsker discgolfbane på Sandørneset

Om Ishavskysten friluftsråd får det som det vil, blir det bygd en discgolfbane på Sandørneset.

Ishavskysten friluftsråd har søkt Storfjord kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2015-2027 for å bygge en 6-hulls discgolfbane i det statlig sikra friluftsområdet Sandørneset.

I søknaden skriver friluftsrådet at tiltaket er forankra i Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder, Sandørneset, Storfjord kommune, 2022-2030. Planen blei godkjent av Troms og Finnmark fylkeskommune, 18. januar i 2022. Forvaltningsplanen utdyper områdets kvaliteter og bruk.

Ifølge søknaden er tiltaket er lokalisert i den delen av det statlig sikra området som ikke har tilrettelegging fra før. Discgolfbanen vil tilføre friluftsområdet og bygda et nytt aktivitetstilbud for allmennheta. Nærmeste discgolfbane er i Skibotn. Anlegget skal i hovedsak legges innenfor den røde ringen på kartet som vises i bilde 1, og kommer ikke i konflikt med annen tilrettelegging i friluftsområdet.