MDG håper å doble – fra én til to

Kasper Holem brenner for lokal matproduksjon. Han er MDG Storfjord sin ordførerkandidat ved høstens valg.

Kasper Holmen, MDG sin ordførerkandidat 2023.

Kasper Holmen (66) er født i Drammen, vokste opp i Ålgård, men har bodd det det meste av sitt voksne liv i nord. 43 av dem har han bodd i Storfjord, hvor han har vært lærer til han pensjonerte seg.

Se og hør Kasper her!

2 kommentarer til “MDG håper å doble – fra én til to”

 1. Spørsmål til Miljøpartiet de grønne: Hvordan forholder MDG seg til Søppellukta i Skibotn? Det fortelles at alt av honning produsert i nedre del av Skibotn luktet søppelgass og måttet kastes. Årsaken er trolig at planter som vokser i de sonene som er angrepet av søppellukta tar til seg lukta, som så trenger inn i nektaren, som biene samler. Det er også observert at om man plukker du bær i de samme områdene, så oser søppellukta opp av bærspannet når du kommer hjem. Her er folk som ikke lengre spiser bær plukket i Skibotndalen, og heller ikke kjøtt av sau som beiter her. Hva vil MDG, som vil ha nærprodusert mat, gjøre med dette?
  Erfaringene fra biogassanlegg på Stord og i Fana ved Bergen forteller oss at det planlagte biogassanlegget i Skibotndalen ikke vil fjerne søppellukta, men kanskje redusere den noe. Når man så hører at søppelmengden som kjøres til Skibotndalen skal øke fra 10 000 tonn pr år til 50 000 tonn pr år, så vil nok lukta holde seg på samme nivå og trolig høyere dersom biogassanlegget etableres.

  1. Hei Bjørnar, takk for et godt og viktig spørsmål.
   MDG Storfjord synes at planene om biogassanlegg i Skibotndalen er spennende. Det å betrakte matsøppel som en ressurs, og fange metan og omskape dette til energi og drivstoff, mener vi er et innovativt og godt miljø-og klimatiltak. Rå Biopark skriver på sine sider at gassproduksjonen skal årlig erstatte hele 5 000 000 l. diesel. Det er bygd over 50 biogassanlegg i landet allerede, og bare et fåtall har vært nevneverdig plaget med lukt. Trolig skyldes det at det er brukt gammel teknologi.
   Men vi er også opptatt av luktproblematikken! Den aktuelle lokaliteten i Skibotndalen ligger ikke helt ideelt til med tanke på at østavind ned dalen er en vanlig vindretning. Hvis vi har forstått det riktig skal selve produksjonen skje i et lukket anlegg, og prosessen skal dermed være så godt som luktfri. Lukt vil i tilfelle være knyttet til eventuell mellomlagring av avfall før det skal i reaktor. Dette har vi fått høre at det finnes gode teknologiske løsninger for å forhindre.
   Uansett så er det mye luktproblemer knyttet til dagens komposteringsanlegg . Slik vi har forstått planene skal dette gassanlegget faktisk løse eksisterende luktsjenanse – ikke øke problemet.
   Det vi for øvrig er veldig skeptiske til, er etableringen av en slamlagune i området. Denne har vi forsøkt å jobbe imot hele tiden, men dessverre fånyttes.
   Vi kan forsikre innbyggerne på Skibotn om at vi kommer til å følge nøye med og stille strenge miljøkrav til utbygger når den tid kommer. Kan ikke utbygger garantere at det blir mindre lukt enn i dag kommer vi neppe til å si ja til et biogassanlegg.

Det er stengt for kommentarer.