Stiller til gjenvalg

Ordfører Geir Varvik (H)

Geir Varvik (H) har lang fartstid som politiker. Den siste valgperioden har han vært ordfører. Nå vil han gjerne ta en periode til.

I dette intervjuet forteller Geir om perioden som snart er slutt, om neste periode, om naturvern og skuterløyper, om hva storfjordingene skal leve av og om kommunale veger. Men ikke minst: kommuneøkonomien.

Se intervjuet her!

PS: Neste lørdag kommer intervju med MDG sin ordførerkandidat, Kasper Holmen. For to uker sia var det Arbeiderpartiets Jill Fagerli.