Sauebonde går nye veger

Sauebonde Leif Bjørnar Seppola i Skibotn satser på en sauerase som er meir hardfør enn den tradisjonelle kvite sauen.

Sauebonde Leif Bjørnar Seppola trur myndighetene vil ha bort sauebøndene som driver i rovdyrsoner.

Foreløpig har han ikke så mange av dem, men vil høste erfaringer med blant anna om den klarer seg bedre enn den kvite sauen ved rovdyrangrep.

Leif Bjørnar starta yrkeskarrieren sin som lærer, men med besteforeldre som dreiv med jordbruk, var det å gå fjøset sammen med dem som unge ett av dagens høydepunkter.

Etter hvert blei det klart for Leif Bjørnar at det egentlig var det å holde på med dyr han likte aller best. Nå har han drevet i noen år, og slipper som regel ut rundt 200 voksne sauer med lam ut på beite i Skibotndalen om våren.

Men her, som mange andre steder, er rovdyr som tar sau et stort problem, og bøndene får heller ikke erstatning for alle tapene. Myndighetene ved statsforvalteren regner med et normaltap på fire prosent, altså tap av andre årsaker enn rovdyr.

Det meiner Leif Bjørnar er feil, og viser til at de årene 420kV-linja blei bygd, var det svært stor byggeaktivitet og helikoptertarfikk i beiteområdet.

– Den gangen mista jeg bare fire lam, sier han, og synes at årsakssammenhengen er klar.

– Myndighetene vil ha oss som driver med beitedyr i rovdyrsoner bort, framholder han.

Se og hør intervju med Leif Bjørnar her!