Hvis kunnskap får “styra rike og land”

Foto: Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force . Wikimedia Commons.

Verdens militærutgifter setter ny rekord. SIPRI sin militærutgiftsdatabase viser at verdens militærutgifter vokste for åttende år på rad i 2022 til et rekordhøgt nivå: 2240 milliarder dollar (≈ 24000 mrd NOK). 

Illustrasjon: SIPIRI.

Det norske statsbudsjettet for 2023 er på 1722 mrd. 76 av dem er til militæret. Forsvarskommisjonen meiner at utgiftene til forsvaret må økes med 30 mrd – umiddelbart. Og med 40 mrd årlig i tida som kommer. 

USA sitt forsvarsbudsjett er på 768 milliarder dollar (2022). Summen tilsvarer ca  8200 milliarder norske kroner.

Militærindustrien er en av verstingene når det gjelder klima og forbruk av naturressurser.  Den har stadig bedre kår.

I Norge er det i dag over en halv million mennesker som lever under fattigdomsgrensa. Av dem er det 115000 barn. Det blir stadig fleire fattige her i landet.  Matkøene foran matsentralene vokser. Stadig fleire eldre blir utsatt for uverdig behandling.

Det blir også stadig fleire milliardærer i Norge. Antallet har dobla seg de siste 10 åra, og rikingene teller nå over 400. Noen av dem har ikke råd til å bo i Norge, og har flytta til Sveits.

Det er cirka 800 millioner mennesker i verden som er underernært. Antallet øker.

En tredel av USAs militærbudsjett hadde vært nok til å utrydde all sult i verden.

Vi har både ei klimakrise og ei naturkrise ifølge FN. Temperaturen på jorda øker. Tre firedeler av jordas overflate er endra av menneskelig aktivitet. Havet brukes som søppeldynge. 

Nå åpner (kanskje) AP på landsmøtet sitt å gå laus på havbotnen også. 

Vi jakter desperat på mineraler. Mineraler til mobiltelefonene våre. Til bilbatteriene og vindmøllene. Bilene, bobilene, motorsyklene. Og alle slags elektriske dubbeditter. Ja, til alt vi bare ha. 

Nesten alt kan begrunnes med det grønne skiftet.

To statlige kommisjoner har nylig presentert sine rapporter. Energikommisjonen og forsvarskommisjonen. Begge med omtrent samme konklusjon: Meir av alt – raskere. Som om det ikke går fort nok mot avgrunnen som det er.

Du og eg gjør vårt for naturen og klimaet. Sorterer plast og melkekartonger. Slukker lyset når vi går ut av rommet. Samvittighetsfullt. Det monner!

Det går nok bra😢. Hvis bare kunnskap får «styra rike og land». Men bare da.

2 kommentarer til “Hvis kunnskap får “styra rike og land””

  1. Verdens militærutgifter ville vært ett minimum av dette hadde kommunist diktaturene i Russland og Kina latt være å invadere/true andre selvstendige nasjoner.

  2. Ikke ett ord som kan minne om kritikk til kommunistiske Russland eller Kina. Merkelig……. hva kan det skyldes…?

Det er stengt for kommentarer.