Tilsetter fiskeoppsyn

Fluefiske i Signaldaleva – den gang det var tillatt.

Det er fremdeles stengt for fiske i Signaldalelva og de andre elvene som blei rotenonbehandla i 2015-2016. Nå er det tilsatt fiskeoppsyn for kommende sesong for å passe på.

Som tidligere omtalt i iStorfjord, er det konstatert et utstrakt ulovlig fiske i områder der det er fiskeforbud. Grunneierlaget har gitt uttrykk for frustrasjon på grunn av utilstrekkelige ressurser til å drive oppsyn.

Assisterende statsforvalter Pedersen sa i intervju med Storfjord i forrige uke at man vil ta kontakt med Miljødirektoratet for å be om større bevilgninger.

De som er tilsatt som fisketilsyn er Paal Hugo Larsen, Øystein Ursfjord og Andreas Brattli, som alle er tilsatt i midlertidige stillinger som fiskeoppsyn i Signaldalselva i perioden 1. mai – 1. oktober 2023.

Avlønning skal skje etter innsendte timelister og reiseregninger.

Storfjord kommune forskutterer lønn for fiskeoppsynet med seinere refusjon fra Signaldalelvas grunneierlag.