Brøyteføljetongen V

Av Wiggo Hansen

Etter at Statsforvalteren påla kommunen å oppheve hemmeligholdet i anbudssaken for jan/feb, har det blitt veldig stille.

Illustrasjonsfoto. Brøyting i Sígnaldalen anno 1955.

Nettavisa ”istorfjord” skrev da at kommunen ved to anledninger har valgt å anta det dyreste anbudet, nemlig anbudet for nov/des i fjor, og jan/feb i år. Ved sistnevnte ble Ryeng Anlegg AS utelukket fra konkurransen grunnet manglende økonomisk kapasitet. Dette har entreprenøren tilbakevist i ettertid.

Ordføreren redegjør i samme artikkel for hvem som har ansvaret for fadesene. Og for nov/des er det Innkjøpstjenesten i Nord Troms (INT) v/ Johnny Bless som tok avgjørelsen. Og for jan/feb var det daværende kommunedirektør i lag med en ikke navngitt advokat som var ansvarlig. Men ifølge samme artikkel, så ga INT v/ Johnny Bless oppdraget for nov/des til Ryeng Anlegg som hadde det rimeligste anbudet. Alt riktig så langt.

Endret vedtaket

Wiggo Hansen.

Men noen har tydeligvis endret på vedtaket i ettertid og gitt oppdraget til firmaet BAKS, som var dyrest. Men artikkelen sier ikke noe om hvem som har gjort om på vedtaket, og begrunnelsen for det. Og hvorfor tok ikke daværende kommunedirektør hensyn til innsigelsen fra Ryeng Anlegg om de økonomiske forholdene angående jan/feb anbudet og ga oppdraget til dem, ettersom de var klart billigst? Firmaet var tydeligvis solvent til å delta i konkurransen både før og etter jan/feb anbudet. 

Før avsløringen kom, så var ordføreren opptatt av å forsvare avgjørelsene som var tatt, og han forsvarte også hemmeligholdelsen av jan/feb anbudet under dekke av forretningshemmeligheter. Jeg går ut i fra at ordføreren er såpass opptatt av å holde seg informert i sakene at han kjente til innholdet i de forskjellige anbudene. Hvorfor fortsetter han da å forsvare vedtak som åpenlyst er i strid med anbudsprinsippene?

Tuo KOFA-dommer

Er det så greit å frata seriøse entreprenører oppdrag som de hadde vunnet, ettersom de var rimeligst, og pris var eneste kriterium. I stedet oppfordrer han i et leserinnlegg andre skribenter til å slutte å komme med flere konspirasjonsteorier. Men i denne saken er det vel kommunen som er tatt med buksene nede. Med to kjappe KOFA-dommer mot seg og Statsforvalterens klare beskjed om å slutte hemmeligholdet, så er det vel ikke så mye igjen å forsvare.

Jeg har tidligere etterlyst vilje til opprydding i saken, men så langt er det heller sparsommelig med konkrete tiltak. Og når ordføreren ennå ikke har tatt avstand fra ulovlighetene som er avdekket, og heller ikke har beklaget overfor de entreprenørene som er rammet av de feilaktige vedtakene, så må vi anta at han synes dette er greit, og at praksisen vil fortsette.

I så fall synes jeg det hadde vært greit ovenfor oss velgere at både Høyre og øvrige partier kommer med en redegjørelse før valget om hvordan de synes framtidige anbudskonkurranser skal foregå, og om Storfjord skal fortsette praksisen med at dyreste anbud vinner.

Én kommentar til “Brøyteføljetongen V”

  1. Lokalt, så kommer min stemme,ved neste lokalvalg ALDRI til å havne i ‘kassa’ til høyre..😉

Det er stengt for kommentarer.