Skal utrede oppvekstsenter

Et utvalg som skal utrede oppvekstsenter i Skibotn.

Formannskapet har i et vedtak bedt kommunedirektøren sette ned et utvalg som skal utrede oppvekstsenter i Skibotn.

– Utredningsutvalget skal ledes av en politisk representant og kommunalsjef for oppvekst og kultur er medlem og sekretær for utvalget. Rektor Skibotn skole, styrer Furuslottet barnehage, representant for byggeier, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, hovedverneombud, representant fra FAU på Skibotn skole og representant fra FAU i Furuslottet barnehage skal være medlemmer i utvalget, står det å lese i vedtaket.

Før saka går til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret, skal Ungdomsrådet, Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, FAU i barnehage og skole, elevrådet ved skolen, barneråd i barnehagen og personalet i barnehagen og skolen skal uttale seg.

Bakgrunnen for vedtaket er at kommunestyret under behandling av budsjett og økonomiplan 2023-2026 vedtok å be administrasjonen utrede mulighetene for oppvekstsenter i Skibotn.

Utredningsrapporten forventes ferdigstilt i løpet av våren 2024.