Forbereder seg på nytt, stort kraftforbruk i kommunen

Storfjord kommune har vedtatt en strategi for kraftforedlende industri. Det skal opprettes et regionalt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, nettoperatører og industrien for raskt å kunne identifisere og prioritere nytt, stort kraftforbruk i kommunen.

420-kV linja som går gjennom Storfjord.

Bakgrunnen for sak er at Storfjord kommune ifølge saksframstillinga til kommunestyret er at det i løpet av det siste året har kommet fleire henvendelser fra aktører som driver innen kraftkrevende industri som ønsker å etablere seg her. I den forbindelse ser kommunen behov for å få på plass en strategi for hvordan man skal arbeide med denne typen etableringer.

Rik på fornybar kraft

Det er DLE Consulting ved Kjetil Ertnæs som har vært veileder for administrasjonen under arbeidet med den kraftforedlende industrielle strategien for Storfjord kommune. Denne bistanden omfatter både utforminga av strategien og arbeidet med bakgrunnsmaterialet.

I strategidokumentet beskriver kommunen seg sjøl som en region rik på fornybar kraft som gir konkurransefortrinn ved etablering av framtidsretta industri basert på FNs mål for bærekraftig utvikling.

– Storfjord er en liten kommune med begrensede ressurser, men har tilgang på fornybare kraft som gir et godt grunnlag for tilrettelegging for kraftforedlende industri, heter det i strategidokumentet.

Troms Kraft advarer

Det skjer altså mens Troms Kraft advarer: Det er ikke nok strøm til eksisterende bedrifter som trenger kraft, som Lerøy på Skjervøy og Husøya i Senja.

Samtidig planlegges det nye vindkraftanlegg på land for å produsere meir såkalt fornybar kraft, noe som vil føre til store naturødeleggelser.

For hver kWh produsert av vindkraft, kreves det tilsvarende mengde vannkraft for å balansere vindkraft, noe Erling Dalberg i TK langt på veg har bekrefta til iStorfjord.

Trakk konsesjonssøknaden

Troms Kraft har planer for hvordan det kan skaffes meir vannkraft i Storfjord. Disse planene blir lagt i skuff i 2016, da et enstemmig kommunestyre sa nei til planene. Det førte til at konsesjonssøknaden blir trukket – på ubestemt tid.

Erling Dalberg har i intervju med iStorfjord sagt at TK ser på alle muligheter for hvordan man kan videreutvikle vannkrafta, og utnytte den infrastrukturen som allerede er der.

Naturavtalen i Montreal i desember pålegger Norge og andre land å verne 30 prosent av naturen. I Storfjord er bare 9 prosent verna, og kommunestyret har gått mot etablering Treriksrøysa nasjonalpark, ei etablering som ville redda elvene blant anna  i Breidalen, Stordalen og Parasdalen, og følgelig livet i disse elvene, når planene om den såkalte Govdaoverføringa igjen sannsynligvis blir aktuelle.

– Vil ikke øke kraftforbruket

Sjøl om det i den vedtatte strategien står “prioritere nytt, stort kraftforbruk i kommunen“, skriver ordfører Geir Varvik i en epost at målet med denne strategien ikke er å øke kraftforbruket, men å kunne beholde mer av den krafta som blir produsert i Storfjord til bedriftsetableringer i Storfjord.

Få bedrifter til å etablere seg

– Vi har et ønske om å få flere bedrifter til å etablere seg, og til dette trenger vi tilgang på kraft. Å produsere kraft i vår kommune som igjen betyr at det blir lett for bedrifter og for eksempel etablere seg i Tromsø eller Balsfjord med kraft fra Storfjord er ikke det vi ønsker oss aller mest, skriver Geir Varvik, og legger til:.

– I dag har vi ikke tilgang på kraft i det hele tatt, da vi ikke har trafo hvor vi kan ta ut kraft til etableringer. Målet er at vi skal ha tilgang til noe av den krafta som blir produsert i kommunen til mindre eller større etableringer også i vår kommune. Uten at vi får flere etableringer av bedrifter og flere arbeidsplasser i kommunen, vil vi få et meget stort problem med å holde på våre innbyggere. Vi har ingen interesse av kun å være en kraftleverandør til andre. Arbeidet med dette starta opp lenge før TK kom opp med sine planer, og har ingen ting med TK sine planer å gjøre i det hele tatt, skriver ordføreren i eposten til iStorfjord.

Noen steder i dokumentet står det “kraftkrevende industri “og andre steder “kraftforedlende industri”. I dag betyr det gjerne datasentre, krypto, hydrogen- og batterifabrikker.

Hver kommune sin batterifabrikk eller datasenter?

Geir Varvik avviser imidlertid at det noen gang har vært aktuelt å akseptere krypto- og datasentre i Storfjord. Derimot er kommunen ifølge Varvik åpen for for eksempel produksjon av hydrogen, produksjon av ammoniakk, batteriproduksjon med meir.

– Vi ønsker å være en del av det grønne skiftet og benytte den krafta som blir produsert her fornuftig og ikke kaste den bort til krypto eller Tik Tok- senter for å nevne noe, skriver ordføreren.

Ordførerkandidat Bente Bech i Tverrpolitisk liste sier at strategidokumentet er vedtatt fordi man skal være forberedt når det måtte blir spørsmål om nye etableringer som krever mye kraft.

– Vi vil ikke blir tatt på senga, men ha en klar strategi når det er snakk om kraftkrevende etableringer. Vi vil ha noe igjen for krafta som tas ut, sier ho.