Milepel for Storfjord matstasjon

F.v.: Kåre Bjørnar Olsen, Geir Arne Nordstrand, Camilla Johansen, Ole Skogmo og Doris Utby.

Tirsdag denne uka blei det satt en milepel for Storfjord matstasjon: Organisasjonen blei konstituert med med styre og daglig leder.

Storfjord matstasjon starta som et prosjekt før jul. Camilla Johansen hadde sett Debatten på NRK der fattigdommen i Norge ble debattert. Mennesker som ikke får endene til å møtes, og som må velge om de vil betale strømregninga eller om de vil ha mat på bordet.

Camilla hadde sjøl kjent på kroppen hvordan det er å slite økomnomisk. Nå kjente ho at ho bare måtte gjøre noe. Det var like før jul, og det var nok mange, også i Storfjord som kunne trenge hjelp.

Camilla følte at ho bare måtte gjøre noe.

Ho tok kontakt med ordfører Geir Varvik. Seinere gikk det slag i slag. Aksjonen Med hjerte for Storfjord har nå blitt Storfjord matstasjon. Med eget organisasjonsnummer, eget styre, egen bankkonto (4612.61.61956) og Vipps (806562). Og registrert med Grasrotandel hos Norsk Tipping. På nyåret fikk matsentralen lokale i et kommunalt bygg bak rådhuset. Med hjelp fra gode folk fikk Camilla på plass nødvendig utstyr som møbler, frysebokser og kjøleskap.

– Men nå ser vi at vi allerede trenger større lokale, sier Camilla, og tar gjerne imot tips om det er noen som har noe å tilby.

Nå samarbeider matstasjonen med Tromsø matsentral, som samler inn overskuddsmat hos sine samarbeidspartnere og fordeler det til lokale matstasjoner i distriktene.

I Storfjord er det Camilla som står for utdelinga. Ho har underskrevet taushetserklæring, og kan avtale med folk som trenger hjelp om hvor leveringa skal skje. Det kan enten være heime hos dem sjøl, eller på avtalt sted. Utdelinga skjer hver tredje uke, og skal være et lågterskeltilbud til barnefamilier, enslige eller par som måtte trenge hjelp. Det kan avtales fast levering, eller ved akutt behov.

Før jul var det 63 personer i kommunen som takka ja til hjelp. Camilla regner med at antallet vil øke ettersom prisene stiger og alt blir dyrere.

I Storfjord har matstasjonen samarbeid kommunens frivilligsentral, og til møtet på tirsdag var kommunalsjef Doris Utby invitert for å bli orientert om arbeidet i matsentralen.

Matstasjonen har fått låne biler til distribusjon av Baks AS og Trafiktjenester Nord AS.

Styret består av Kåre Bjørnar Olsen (styreleder), Ole Skogmo (nestleder), Inger Heiskel (kasserer), Geir Arne Nordstrand (styremedlem) Hege Fagerhaug (styremedlem) og Camilla Johansen (vara).

Camilla Johansen er daglig leder og vil ta seg av den daglige drifta, og å fordele overskuddmat og det det innebærer.