Økonomi, kommunepolitikk og valgkamp

Av Marte Rasch Lambela  

Den siste tiden har kommunepolitikk virkelig skapt en interesse og undring hos undertegnede, for tidligere lesere er det nok ikke noen overraskelse om jeg sier at skolesaken i kommunen er en av hovedgrunnene.

Storfjord rådhus.

Det er likevel ikke fritt for at jeg har lest gjennom alle saker om kraft, vindmøller og brøyteføljetonger. Bøter fra KOFA, svar fra Ordfører, kommunedirektørens ord om retningslinjer som skal følges og ordfører kandidaters innlegg om samme sak.  Når jeg leser dette får jeg en følelse av  kommunepolitikere som jobber mot en felles og levedyktig kommune selv med ROBEK spøkelset hengende over skuldrene.

Når jeg så vender meg og ser mot skolesaken, kan jeg ikke annet enn å lure på det motsatte. 

Tilflytting og bolyst

Vi har en Tverrpolitisk liste som ønsker bolyst og tilflytting, som maner om økonomi og sparing, men som i neste vending går for at ett tettsted i kommunen mister nettopp dette; tilflytting og bolyst. De trumfer gjennom et vedtak der de økonomiske utredningene ikke er påbegynt, hvem er det da som må ut å beklage når budsjettet sprekker og ROBEK rykker nærmere? Det er ikke første gang  nedlegging har blitt vurdert som et «sparetiltak» i kommunen, går man tilbake i tid er det flere utredninger som er gjort rundt samme sak. Dagens politikere har gitt uttalelser på vegne av andre instanser enn politikken.

Artikkelforfatteren, Marte Rasch Lambela.

Skibotn som lokalsamfunn

Ser man tilbake til 2008 har noen medlemmer av dagens TPL uttalt seg i et høringsinnspill på vegne av FAU og SU. Denne gangen ble det sagt at for Skibotn som lokalsamfunn var det viktig at man beholdt 1-10 trinn der, det var også poengtert at skolebygget på Hatteng ikke ville kunne ta imot elever og lærere uten at det ble gjort utbygginger og ombygginger. Uttalelsene var riktignok gitt neste 20 år tilbake i tid og selv om jeg vil tro at skolebygget har behov for større utbedringer i dag, vil saken for Skibotn som lokalsamfunn være det samme; Ett fullverdig grunnskole tilbud er viktig også i dag!

Går mot moderpartiet

I Storfjord kommune later det også til at Senterpartiet går mot «moderpartiets» hjertesaker som «nær folk» «heile Noreg» og «tryggleik». Her stemmer SP for en sentralisering av kommunen, der en del av en liten distriktskommune i nord blir skadelidende. «Nær folk, heile Noreg og tryggleik» blir som miner for slett spill i det man stemmer for å legge ned deler av kommunens skoletilbud og sende ungdommen ut på en rasutsatt skolevei. Det kan virke som om de glemmer av at selv om det er denne lille delen som i dag mister en del av sitt skoletilbud, så er det hele kommunen på sikt som mister arbeidskraft og vekst.

MDG fore nedlegging

I skolesaken er også MDG for en nedlegging av ungdomsskolen. Et parti som på landsbasis jobber for et nærmiljø på barns premisser, der de ønsker redusert biltrafikk og som vil belønne kommuner som gjør det tryggere for de mykeste trafikantene. I Storfjord neglisjerer politikerne dette, her stemmer de for å frata nærmiljøet fra barna. En skole der de fleste kan gå eller sykle til, byttes nå ut med flere timer i buss hver dag.  Jeg undrer meg over hvilke hensyn MDG har valgt å fronte i denne saken og hva de signaliserer frem mot valget til høsten? 

Sneversynte politikere?

Hva er det politikerne i en liten distriktskommune ønsker å gi til sine velgere? Er velgerne til MDG og SP klar over hvilke valg deres partier gjør? Blir kommunepolitikerne så sneversynte i sine ønsker om hvor midlene i en kommune skal brukes at de går helt bort fra de visjonene de forsøker å selge inn i valgkampen? Til høsten er det kommunevalg og jeg undrer meg over at politikerne kan være så blåøyde i sine valg at de ikke ser den overhengende faren for at det eneste de taper på dette økonomiske sjansespillet er deres egne velgere? At de går mot en splittelse av kommunen som vil kunne få konsekvenser i årevis fremover. -Ja, det er det eneste de taper på dette. 

Ingen tapere

Ingen politikere vil tape på å snu i denne saken. Skolen på Hatteng vil bestå i beste velgående, de må verken legge ned eller miste sine lærere. Elevene trenger ikke frykte for sin utdanning og ingen foreldre i indre deler av Storfjord behøver å bekymre seg for at de må sende barna sine ut på en farlig skolevei. Jeg mener det er på høy tid at politikerne går i seg selv, også i denne saken og viser at de virkelig vil jobbe for ett felleskap og en levedyktig kommune. 

Jeg avslutter med fjellvettregel nr. 8 «vend i tide, det er ingen skam å snu»