Seminar om vindkraft, natur og friluftsliv.

Av Bente Bech, Tverrpolitisk Liste

Fra møtet på rådhuset kveld.

Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) stod for arrangementet i kveld. Og for en kveld- med seriøst gode forelesere! Synd media ikke kjente sin besøkelsestid.

FNF inviterte til en kveld hvor fokus var på prosess, hvilke hensyn som må tas, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet.

Fullstappet møtesal på rådhuset i Storfjord, minst 50 tilhørere var tilstede. 

Vindkraft i Storfjord? Hva vil det si? Hvilke ringvirkninger vil det kunne gi? 

Det var mange tanker som ble tenkt høyt hvor det ble fokusert på alt fra storsamfunnets el-behov til små-kommunenes, her Storfjords, ville-uberørte natur. NATURSORG, prata en professor om.

Vi ble gjort oppmerksomme på at «Verdsettingsprosesser kan skreddersys slik at verdiene tilpasses ulike grupper». Jeg tenkte: «Note to self».

Ulike verdigrunnlag ligger til grunn for å kunne ta beslutninger ble det sagt, og visse verdier kan ikke sammenlignes for de tilhører forskjellige skalaer. 

Miljøkonflikter vs verdikonflikter. Herunder:

 -økonomi (vekst/arbeidsplasser)

– kultur (reindrift/samisk kultur)

– natur (biologisk mangfold)

– friluftsliv (naturopplevelse)

– det spirituelle (fjell/steder).

Alt dette skal en (stakkars) politiker ta stilling til. For man har jo et ansvar for økonomi. Og natur. Og folkan som bor her. Viktige innspill som satte tankeprosessen i gang til det en gang skal stemmes over. 

Tusen takk til 

  • rådgiver i naturforvaltning for Den norske turistforening Siren Skråmestø Juliussen som jobber med vindkraft og planprosesser, 
  • professor i samfunnsøkonomi Anders Skonhoft fra NTNU, 
  • professor i naturforvaltning Erik Gomez-Baggethun fra NMBU og
  • Nikolai Sabel og «Mulighetsstudier som metode»

for gode og viktige innspill til vindkraft debatten som vi må ta stilling til og mene noe om i Storfjord kommune.

Én kommentar til “Seminar om vindkraft, natur og friluftsliv.”

  1. Til Bente; Nettopp verdsettingen av friluftsområder virker skreddersydd for å ekskludere bruk av snøscooter. Derfor kjemper enkelte grupperinger hardt for at teksten i loven skal endres fra bør ikke til skal ikke. Kan virke som ubetydelig, men når man ser begge prosessene i sammenheng – vil det føre til store konsekvenser og automatisk forbud mot snøscooterløyper i områder man egentlig ikke hadde tenkt å forby dette.
    Her må politikerne være våkne!

    Mer info om dette kan sendes.

Det er stengt for kommentarer.