Ikke bare snyen som til tider gjør det uframkommelig

Av Bente Bech, Tverrpolitisk liste (TPL)

Det er kommunedirektøren som har øverste ansvar for gjennomføring og oppfølging av alle tiltak.  Ordfører har en viktig rolle. Øverste politikeren som skal fronte og spørre og grave på vegne av oss politisk valgte og innbyggerne. Uansett hvem som spør.

Bente Bech, Tverrpolitisk liste.

Som lokalpolitiker, kommunestyrerepresentant og medlem av Miljø, Plan og drift for Tverrpolitiskliste (TPL) i Storfjord, må jeg si at det er vanskelig å følge med hva som skjer og ikke skjer når det gjelder anbud og brøyting her i kommunen. Vi politikere er ikke en del av anbudsarbeidet, vi ansetter ikke, anbud antas ikke av politikere etc. Mitt verv er å forsøke å belyse saker på vegne av innbyggerne. For politikerne er det bare en adressat i administrasjonen, kommunedirektøren. 

Få av oss er heltidspolitikere i utvalg og styrer, det er derfor avgjørende hva vi får fremlagt til møter og hvordan dette blir etterlevd i kommunen. TPL har flere ganger tatt opp utfordringene og overskridelsene både i K-styret, formannskap og i utvalg, men sakene verserer fortsatt. 

Det må være slik at den av oss politikere som innehar sitt sete i rådhuset sammen med administrasjonen tar tak og følger opp de politiske signalene eller føringene som legges av politikerne. Også om det kommer fra opposisjonen.

Vår nåværende kommunedirektør har hatt utfordringer i fleng etter at hun overtok. Hun har overtatt en del påstartede og uferdige arbeidsoppgaver som det naturlig nok tar tid å finne ut av. Vi ser likevel at kommunedirektøren vår er ryddig, villig til å lytte og er handlekraftig.                                               

Vi har alle hørt og lest om protester, tekniske feil som har gjort at utlysningstekster har blitt avvist, påstander om urettmessig tildeling av oppdrag, lukking av saker så man ikke får innsyn, innkjøpssjef i Nord-Troms har vært inne og hjulpet med utlysing, KOFA og en million kroner som det hevdes har blitt «blåst» avgårde pga feil i prosessene.

At stram kommuneøkonomi har medført og fremtvunget ytterligere stillingskutt, reduserer neppe videre risiko for feil.

Åpenhet og unntatt offentlighet styres av Offentlighetsloven. For offentlige anskaffelser er det § 23 som er relevant. I tredje ledd står det «Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av anskaffelsesloven, til valet av leverandør er gjort». 

En leverandør kan altså ikke regne med å få innsyn før etter at tildeling har skjedd. Det gjelder nok for oss andre også. Altså, innsyn etter at tildeling har skjedd.

Jeg berømmer innbyggerne og involverte som stiller spørsmål og ønsker svar. Det er på sin plass. Noen ganger liker man ikke svaret man får. Det betyr ikke at svaret er feil. 

Nå ser jeg at Statsforvalteren i Troms og Finnmark har oppheva vedtaket om å avslå innsynsbegjæringer. Det er bra synes jeg. 

Takk til alle innbyggere som spør når noe engasjerer!