Seminar om vindkraft, natur og friluftsliv

Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) arrangerer i tida 17.-19. april tre seminarer i tre Nord-Tromskommunene Storfjord, Kåfjord og Kvænangen, som alle er aktuelle for utbygging av vindkraft. Mandag er det Storfjord sin tur.

Siren Skråmestø Juliussen er rådgiver i naturforvaltning for Den norske turistforening og jobber med vindkraft og planprosesser.
Anders Skonhoft er professor i samfunnsøkonomi fra NTNU og vil holde innlegg fra sin forskning på energibehov og muligheter for å løse dette innenfor naturens tålegrenser.
Professor i naturforvaltning Erik Gomez-Baggethun fra NMBU. På seminaret skal han holde innlegg om verdsetting av natur og FNs naturpanel sin rapport på dette temaet.

Pressemelding: Nord-Troms og Storfjord er kjent for sin spektakulære og verdifulle natur og svært gode muligheter for friluftsliv. Høsten 2022 vedtok Storfjord kommune å bli med på en mulighetsstudie i regi av utbygger Troms Kraft, med mål om å finne frem til egnede områder for vindkraftindustri.

Å bygge industri i naturen, i ikoniske landskap, i sårbare naturtyper i fjell og i fjellrevens og snøuglas rike, i beiteområder og i folks friluftslivsområder er utfordrende i en pågående natur og klimakrise der den ene krisen ikke kan løses på bekostning av den andre.

Store krav

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. FNF inviterer til en kveld der vi utforsker prosess, hvilke hensyn som må tas, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet.

Forskere, fagfolk og representanter fra organisasjonene er invitert til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv. Vi håper alle som er interessert i kveldens tema tar turen. Arrangementet er gratis å delta på. Dette seminaret er del av en serie på fire seminarer. Det første blei arrangert i Nordreisa 27. mars,  og setter fokus på natur og friluftslivsverdiene som forvaltes i Nord-Troms.

Seminaret finner sted på Storfjord rådhus klokka 1800.