Valgte det dyreste tilbudet

Både for perioden november-desember ifjor og januar-februar i år valgte kommunen det dyreste alternativet i konkurransene om vintervedlikehold på kommunale veger. Det viser prisskjemaer som kommunen inntil nylig ville holde hemmelige.

Illustrasjonsfoto: Brøyting på Fossevegen for noen tiår sia.

11. mars i år oppheva imidlertid Statsforvalteren vedtaket om å nekte innsyn, og dokumentene blei offentlig. Forleden skreiv iStorfjord om konkurransen for januar-februar, der det framgikk av prisskjemaene at kommunen valgte å gi oppdraget til BAKS AS, som ville gjøre jobben for 1.735.000 kroner. Ryeng Anlegg AS sitt tilbud var på 1.164.000 kroner, altså 571.000 kroner billigere. BAKS AS fikk likevel tildelt oppdraget.

Nå har iStorfjord også fått innsyn også i prisskjemaene for november-desember i fjor. Kommunen hadde bedt om fastpris på alle produksjon, herunder strøsand, pr. måned.

3. november får Ryeng Anlegg melding fra Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste ved Jonny Bless om at prisforespørsel vintervedlikehold november og desember 2022 er fullført og «dere har blitt tildelt kontrakten for brøyting i områdene Oteren og Hatteng.
Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste takker for ditt tilbud og vil sende en separat bekreftelse».

BAKS hadde fått kontrakten for Signaldalen, og Koht & Sønner Skibotn.

8. november kommer det kontrabeskjed: “Varsel om tildeling av kontrakt trekkes tilbake, det vil komme ny tildeling i løpet av dagen i dag.  Årsaken er at noen av tilbyderne har oppgitt at fastprisen er pr måned, mens oppdragsgiver har ment at dette skal være en fastpris for både november og desember, feilaktig oppfattet pris gjeldende for begge månedene”, står det å lese i meldinga. Men oppdragsgiveren hadde altså bedt om pris pr. måned.

9. november får Ryeng anlegg denne beskjeden om samme konkurranse: «Prisforespørsel vintervedlikehold november og desember 2022 er fullført og dere har blitt tildelt kontrakten for områdene Oteren og Hatteng.»

Likevel endte det med ar BAKS AS fikk kontrakten for heile kommunen.

Ryeng Anlegg sitt tilbud for november-desember.
BAKS sitt tilbud for november-desember er sladda i kommunes prisskjema, og isteden levert i egen tabell (under).
BAKS sitt tilbud for november-desember.

iStorfjord har i dag forsøkt å få ei forklaring på hvorfor kommunen valgte det dyreste tilbudet vedrørende vintervedlikehold på kommunale veger i disse fire månedene når kommunen kunne spart mye på å velge det rimeligste.

Koht & Sønner sitt tilbud for november-desember.

Ingeniør Kim Nyland Norrie, som har handtert noen anbudskonkurranser etter at kommunalsjefen i oktober i fjor blei fritatt for dette ansvaret, opplyser i en e-post at han ikke hadde noe med disse avgjørelsene å gjøre.

Ordfører Geir Varvik opplyser på telefon nå i ettermiddag at det var Innkjøpstjenesten i Nord-Troms ved Johnny Bless som hadde ansvaret for konkurransen november- desember. For januar-februar var det kommunen sjøl ved daværende kommunedirektør og med bistand fra advokat som tok avgjørelsen.

– De billigste tilbudet blei avvist på grunn av forhold hos tilbyderen, opplyser ordføreren.

I et brev til Ryeng anlegg datert 5. januar 2023 skriver kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll: Storfjord kommune avviser deres tilbud iht til pkt 5.4 i Konkurranse-grunnlaget, på grunn av manglende økonomisk kapasitet.

Det er et forhold daglig leder i Ryeng Anlegg AS, Hans N. Ryeng har tilbakevist, og det var ikke avvisningsgrunn da firmaet blei tildelt kontrakt for mars-april et par måneder seinere.