Stanser fiske etter laks

Hjalmar-Nilsen
Stans i laksefiske i Signaldalelva. Arkivfoto.

Miljødirektoratet har i dag stansa fiske etter laks i Signaldalelva .

Det ble i utgangspunktet åpna for fiske i Signaldalselva sesongen 2016 fordi det generelt er ønskelig at det er så lite fisk i vassdraget som mulig i forkant av kjemisk behandling mot G. salaris . Med et vedtak i dag er altså laksefisket stansa.

I vedtaket MD har fatta i dag heter det mellom anna:

“I tråd med vurderingene gjort av Fylkesmannen i Troms og Veterinærinstituttet, mener direktoratet at det ordinære laksefisket må stanses for å sikre at så mange laks som mulig er tilgjengelig når stamfisket gjennomføres.

Beholdningen av sjøørret og sjørøye i genbanken er vurdert som god. Direktoratet vurderer derfor at det ikke er nødvendig å stanse fisket etter sjøørret og sjørøye i vassdraget.”

Det var Signaldalelvas Grunneierlag SA som i et brev allerede 18. mai bad om at Signaldalselva stenges for ordinært sportsfiske sesongen 2016.  Lagets begrunnelse for dette var at laget mener stans i fisket er nødvendig for å sikre tilstrekkelig fisk med opprinnelse fra signaldalselva til gjenoppbyggingen av bestanden etter behandling mot lakseparasitten G. salaris .

Nå har Direktoratet mottatt en vurdering fra Veterinærinstituttet, som konkluderer med at det er ønskelig med ytterligere individer fra Signaldalelva for at fisken som benyttes til reetableringen er så nært opp til den opprinnelige stedegne bestanden i vassdraget som mulig.

I følge MD  i dag har Fylkesmannen i Troms, som er ansvarlig for bevaring, behandling og reetablering i Signaldalselva,  på bakgrunn av dette vurdert at det er hensiktsmessig å stenge elva for laksefiske.

Utryddingstrua

– Laksebestanden i Signaldalselva har i flere år blitt vurdert som utrydda eller kritisk trua. Genetiske analyser av laks som ble fanga under stamfisket i fjor, bekreftet at disse samsvarer med genetikken til bestandene i området. Det kan imidlertid ikke påvises om fisken stammer fra Signaldalelva, eller om det var feilvandra fisk fra nærliggende vassdrag. Fylkesmannen i Troms og Veterinærinstituttet har vurdert at disse individene uansett vil være av verdi for å sikre en bestmulig genetisk variasjon, skriver Miljødirektoratet.

Signaldalelvas grunneierlag selger ikke fiskekort på sitt forvaltningsområde denne sesongen, men åpner adgang for alle som vi delta i stamfiske som tar til i begynnelsen av august.

– Da  blir altså anledning å fiske for alle som vil, sier lederen i laget, Harald Olsborg.

Heller ikke de to lagene som forvalter fisket i Skibotnelva har åpna for fiske denne sesongen.

Det har imdilertid Signaldalelva elveeierlag, som har fire medlemmer.

Se og hør intervjuet iStorfjord gjorde lørdag og søndag  med henholdsvis lederen i Signaldalelvas grunneierlag og lederen i Signaldalelva elveeierlag.

https://vimeo.com/173361314