Renoveringa er i gang

Lederen i Skibotn Kvenforening har kontroll på arbeidet. I stigen håndverker Hans Erik Olsen fra Nord-Troms Museum

Få dager etter fredningsseremonie for Hottitalo/Hottigården er renoveringa i gang.

Det første som står for tur, er vinduene. I dag var tradisjonshåndverker fra Nord-Troms tilstede og tok ut vinduene og dekket over vindusåpningene med plast.

Annie Blomli fra Haltisenteret og fotograf Ørjan Marakatt Bertelsen.

Lederen i Skibotn Kvenforening, Leif Bjørnar Seppola, melder at dårlige deler i fagene skal skiftes. Så skal vinduene skrapes og males med linoljemaling. Skadde glass skal byttes og alt glass skal kittes med vinduskitt.

Arbeidet skal finsnieres med midler som Fylkeskommunen har til freda bygninger.

Til stede i dag var også Annie Blomli fra Haltisenteret og fotograf Ørjan. Marakatt Bertelsen, som lager dokumentar i tilknytning til fredninga av Hottitalo.

Leif Bjørnar satser på at jobben er ferdig over påske.