Frykter utglidning

Kart over Sanbakken. Røde sirkler markerer eiendommer der Storfjord kommune har intervjua eierne.

Beboere i området Sandbakken ved Gammelvegen i Skibotn har sendt bekymringsmelding til kommunen.

Kart som viser området der deler av vegen har glidd ut.

Området ligger i en kvikkleiresone, og etter at omlegginga av E6/E8 er vannvegene i området endra. Det siste som er meldt inn til kommunen er at deler av den lokale vegen i området har glidd ut. Ifølge planlegger Joakim Stensrud Nilsen i Storfjord Kommune, dreier det seg om en høydeforskjell på 30 centimeter.

Kommunen foretok ei befaring i området i oktober i fjor, og har varsla NVE om forholdet.

Joakim Stensrud Nilsen sier til iStorfjord at man nå venter på svar fra NVE før eventuelle tiltak vurderes.

Bilder og kart: Storfjord kommune