Brøyteføljetongen II

Av Wiggo Hansen

Artikkelforfatteren, Wiggo Hansen.

Da kom ordføreren endelig på banen, og forsøker i et lengre innlegg å roe gemyttene i den såkalte ”brøyteføljetongen”.

Men det ordføreren i all hovedsak gjør, er å beskrive hvordan ting skal gjøres og at administrasjonen skal forholde seg til for eksempel kommunens etiske retningslinjer.

Nå vet selvfølgelig ordføreren at hans partileder tidligere har arbeidet i kommunen som byggeleder, samtidig som han driftet eget firma innen anleggsbransjen, og isolert sett er det ikke noe galt i det. Men i denne perioden ble han også invitert til å delta i anbudskonkurranser som ble behandlet av hans kollegaer i driftsetaten. Etter at han sluttet i kommunen har dette fortsatt, bare at nå er det hans tidligere kollegaer som behandler sakene.

Alle som har vært i et arbeidsfellesskap vet at dette kan skape både vennskap og bindinger. At konkurrerende bedrifter reagerer på dette forholdet synes jeg ikke er noe rart. Det rare her er at ordføreren synes at dette er helt i tråd med kommunens etiske retningslinjer.

Nå har jeg lest gjennom disse retningslinjene, og allerede i pkt 1 står det følgende: ” Storfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.” I pkt. 4 står det mye om interessekonflikter en saksbehandler kan komme i, for eksempel forhold som tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollega. Synes fortsatt ordføreren at dette samrøret gir tillit til uhildet saksbehandling?

Det å være inhabil i en sak betyr ikke at saksbehandleren er uprofesjonell, uetisk eller på andre måter er uegnet i stillingen. Det betyr bare at vedkommendes befatning med saken kan være egnet til å så tvil om upartisk saksbehandling. Og i en liten kommune hvor ”alle kjenner alle” synes jeg det er særdeles viktig at både privatpersoner og bedrifter føler seg rettferdig behandlet i det kommunale systemet. Og som det øverste ombudet for alle storfjordinger så er dette ordførerens ansvar. 

Vi hadde nettopp en sak i vår nabokommune, Balsfjord, hvor en ansatt i driftsetaten utnyttet sin stilling til å gi sitt eget firma økonomiske fordeler. La oss ikke begå samme feilen her i kommunen.

Til slutt så synes jeg ordføreren skulle holdt seg for god til å kalle innlegg i saken for konspirasjonsteorier. Ifølge Store Norske Leksikon er en konspirasjonsteori følgende:” En forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen skjulte agenda.” Og akkurat det tror jeg at ordføreren egentlig ikke mener.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *