Brøytekaos i Storfjord

Av Torild Døhl

Om habilitet i sakene om kommunale anskaffelser i Storfjord.

Artikkelforfatteren, Torild Døhl.

I den siste tida har «Nettavisen iStorfjord» hatt flere innlegg om kommunale anskaffelser i Storfjord, både av redaktøren selv og som debattinnlegg. Innlegg har kritisert anskaffelser gjort av etaten Miljø, drift og vedlikehold med hentydninger om kameraderi og korrupsjon, samt etatens manglende kunnskap om det de holder på med. Innleggene har også inneholdt sterke hentydninger om at entrepenørfirmaet BAKS har forholdt seg feil til kontrakter og anbudsprosesser. Jeg regner med at nettavisen, som i andre aviser, ikke nødvendigvis får fram den hele og fulle sannheta. Historier fortelles slik at det passer med det målet en ønsker å oppnå.

 Det jeg er mest forundret over, er hvordan kommunedirektøren kan forholde seg passiv og se på at de ansatte i Miljø- og driftsetaten blir trakassert og latterliggjort. Som kommunens øverste administrative leder har man et ansvar for de ansattes ve og vel, og for at man har systemer som fungerer, herunder at ansatte er oppdatert på jobben de skal gjøre.

Kommunedirektøren har også et ansvar for å ivareta kommunens omdømme. Det er viktig for å gjøre innbyggerne trygge på at man har en godt fungerende administrasjon, som gjør sin jobb i henhold til regelverket.

Vi er en liten fraflyttningstrua kommune som gjerne vil ha flere innbyggere. Det krever at vi alle gjør en innsats for at dette blir en trivelig og god kommune å bo i. Vi har alle et ansvar i så måte. Og kanskje særlig de som griper til tastaturet. Er det egentlig noen som tror at noen vil søke på stillinger i kommunen, når man risikerer å bli uthengt i lokalmedia uten at kommunedirektøren går ut for å informere og korrigere for eventuelle feil i den offentlige diskusjonen?

Så kan vi vel alle være enige om at måten kommunen har valgt å løse saka om vintervedlikehold på, med 2 måneders kontrakter, ikke er den beste. Og nettopp derfor må kommunen prøve å rydde opp i misforståelser, påstander og eventuelle «fake news».

Slik dette har utviklet seg, setter jeg spørsmålstegn ved kommunedirektørens habilitet i denne farsen. Grunnen til det er at kommunedirektørens far er ansvarlig redaktør i den ovenfor nevnte nettavisen, hvilket må sies å være særegent i forhold til saken. For meg ser det ut til at redaktøren har gått «all in» i de sakene som er tatt opp, og dermed har vært en viktig bidragsyter til uroen rundt anbudsprosessene. Hvor fri vil direktøren føle seg i å ta stilling i disse sakene, og for den saks skyld også fremtidige anbudsprosesser? Jeg tror mange ville følt seg beklemt hvis ens egen far hadde gått så hardt ut offentlig i en sak, i kraft av å være redaktør i en nettavis, som om han var part i saken. 

Bør ikke kommunedirektøren snart redegjøre for fakta i disse sakene? Slik det ser ut nå, kan en spørre seg om oppdragsgiver (Storfjord kommune) ikke lenger har styring over prosessene rundt egne anskaffelser, og at makta er flyttet fra rådhuset til de som produserer avisinnlegg? Utviklingen i disse innleggene gjør at en setter spørsmålstegn ved kommunedirektørens habilitet. For hvem er egentlig parter i saken? Og er det private interesser som nå påvirker kommunale avgjørelser?

Saka burde forlengst ha vært håndtert på høyeste nivå i kommunen, med en grundig belysning og gjennomgang av de fremsatte påstandene etterfulgt av en ordentlig redegjørelse. Det har vel innbyggerne i Storfjord kommune krav på?