Brøyteføljetongen..

Artikkelforfatteren, ordfører i Storfjord, Geir Varvik.

Av Geir Varvik, ordfører i Storfjord kommune

Vi Storfjord Høyre er glade for at vi har mange og ikke minst engasjerte medlemmer som faktisk ønsker å stille opp på mange forskjellige arenaer for å gjøre en god jobb for det samfunnet de er en del av.

At leder av vårt parti også sa ja til å stille på valglisten og plass nr to er for oss meget flott, vi trenger personer som kan tenke seg også å være politiker, ved siden av alt annet. De som er medlemmer av Storfjord Høyre har alle sammen kjennskap til hvem som bekler de ulike rollene i vårt lokallag, slik er det hos oss og i de aller fleste partier ellers i landet Vi som bor i Norge er så heldige at vi bor i et land hvor demokratiet fungerer, vi kan fritt være medlemmer av organisasjoner eller politiske partier og uten å skulle ta hensyn til verken form, farge, legning, alder, kjønn eller hvilken jobb en har.

Storfjord kommune sender i løpet av et år ut mange anbud eller prisforespørsler både fra drift etaten skole og helse, en ordfører eller andre politikere i kommunen har ingen ting med dette å gjøre. Slik har det tidligere alltid vært og slik vil det fortsatt være. Til dette har vi en administrasjon som gjør denne jobben, de må forholde seg til det innkjøpsreglement som et enstemmig kommunestyre vedtok i mars 2022, samt følge kommunens etiske retningslinjer, for dette og annet.

Jeg har den tiltro til vår administrasjon at behandlinger av alle anbud og andre prisforespørsler skjer i ordnede former og med uhildede saksbehandlere i kommunen. De vil da kunne anta det gunstigste
tilbudet for kommunen og som må tilfredsstiller de spesifikasjoner som kommunen som kjøper av tjenesten i utlysningen stiller.

Som ordfører har jeg ikke frontet hemmelighold, men da det har vært anbudsprosesser er det enkelte ting alle må forholde seg til. Det er dette jeg har frontet og ingen ting annet, et åpent samfunn er noe alle ønsker seg.

Storfjord kommune gjør vurderinger av hva som blir unntatt offentlighet i forhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Noen ganger har kommunen måtet innhente juridisk kompetanse for å få råd og veiledning i enkelte saker, de rådene vi har fått, har kommunen fulgt.

Den enkelte leverandør sine synspunkter om hva som er demmes forretningshemmelighet bli selvsagt også viktig del av dette og tatt med i slike vurderinger. Dette er noe alle våre leverandører er godt kjent med.

De siste mnd. har det vært et litt for høyt konfliktnivå når det gjelder alle våre forsøk på å sende ut anbud på brøyting.

Til informasjon:

Kommunen har to ganger det siste halv året selv sendt ut anbud, vi har en gang benyttet innkjøpstjenesten for Nord Troms, en gang fått hjelp av advokat og siste gang benyttet annen ekstern hjelp, alt dette for på best mulig måte å komme i havn med et brøyteanbud.

For ytterligere å dempe konflikten har kommunen nå bestemt å ta inn ekstern innkjøpskompetanse når nytt anbud for flere år snart blir sendt ut, et anbud som tidligere nevnt blir laget i hht kommunens innkjøpsstrategi.

Vårt håp er at dette skal være konflikt dempende, slik at ville kan gå videre, konflikter som dette er noe ingen av oss idet hele tatt ønsker.

Både jeg som ordfører, kommunens administrasjon og alle andre av våre medarbeidere forsøker hver dag å gjøre så godt vi kan til det aller beste for våre innbyggere.

Til avslutning, jeg håper virkelig at en tenker seg godt om før en kommer opp med forskjellige konspirasjonsteorier.