Brøyteføljetongen

Av Wiggo Hansen

Artikkelforfatteren, Wiggo Hansen.

Føljetongen om brøytekontrakter i Storfjord ser ikke ut til å ha en ende. Og det er jo betegnende for saker som forsøkes hemmeligholdt, det blir mange spekulasjoner.

Og nå har i all fall jeg fått enda mer å spekulere i etter at jeg så valglista til Storfjord Høyre. Her ser vi at daglig leder og innehaver av firmaet BAKS ikke bare er leder av nevnte parti, men også bekler 2 plassen på lista til høstens k-valg. Og ikke noe galt i det, fint at folk engasjerer seg politisk.

Men jeg synes jo det er noe uryddig av ordføreren fra samme parti at han ikke opplyser allmuen om dette. Jeg var i all fall lykkelig uvitende om forholdet.

Nå har jo kommunen fått utallige påpakninger fra Statsforvalteren om unødig hemmelighold, og til og med et saftig gebyr fra KOFA for urent trav i anbudssaker. Konkurrerende entreprenører hevder de er forbigått av kommunen, og at dyreste anbud er antatt i flere anbudssaker. Og den som har fått anbudet er nevnte firma, hvor daglig leder og innehaver er leder av Storfjord Høyre. Også Høyre da, som har klokketro på kapitalismen og markedet. Når man lyser ut noe på anbud er det for å få det så billig som mulig. Men ikke i Storfjord, her tar man det dyreste.

Når da ordføreren går ut og forsvarer hemmelighold av disse sakene så skurrer det i all fall i mine ører. Hva er det han frykter skal komme fram? Nå er jeg klar over at det ikke er ordføreren som behandler disse sakene, men han har ansvaret for at det skjer i ordnede former, med uhildede saksbehandlere og at det gunstigste tilbudet blir foretrukket. Og når vi nå vet at ordfører og nevnte bedriftsleder er nr 1 og 2 i partiet Høyre er det ikke rart at det spekuleres.

Her har kommunen pga av dårlig råd sagt opp kreftsykepleier, miljøarbeider i skolen samt innskrenket en rekke andre tjenester for de svakeste gruppene, samtidig som det påstås at de har brukt flere millioner unødvendig på å anta de dyreste brøytekontraktene.

Her kreves det en opprydding, hemmeligholdet må opphøre og innbyggerne må få vite om de faktiske forhold.  

4 kommentarer til “Brøyteføljetongen

 1. Bra skrevet, godt at du får fram det som foregår i denne kommunen.

 2. Flott Viggo, fint at vi for vite hva som foregår i kommunen…

 3. Kan bare bekrefte at hemmelighold forsatt pågår. Den 07.03.23 får vi andre gangs avslag på innsyn i Anbud for Januar og Februar , ca. 3 uker etter vedtak fattet. Hva er så spesielt med tilbudspriser for Jan-feb ? Denne anbudskonkurransen har Driftsetaten selv gjennomført .
  Tilbudspriser for Nov-Des er offentliggjort av Nord-troms Innkjøpstjenester og tilbudspriser for Mars og April av Innkjøpskontoret slik det skal gjøres etter tildeling.
  Vedlagt utklipp av vedtak . Tilbyder som skal beskyttes er Baks as.

  Kommunedirektørens delegert vedtak nr. 78/23
  Deres ref.: Vår ref.: Dato:
  22/767 – 44 / DAM 16.02.2023
  Klagebehandling 2. gangs klage
  Vedtak:
  1. Vedtak i sak 22/767 – 18 / DAM om avslag på innsyn i tilbudspriser vintervedlikehold januar
  og februar opprettholdes. Saken sendes til Statsforvalter i Troms og Finnmark for endelig
  behandling
  2. Det gi innsyn i sladdet utgave av tilbudsskjema

  Saksopplysninger:
  Storfjord kommune er fortsatt i prosess med å lyse ut en konkurranse for levering av
  vintervedlikehold med en varighet inntil 8 år.
  Tilbudspriser i gjennomførte konkurranser, ansees som tilbyders forretningshemmelighet, og det
  vurderes til å være skadelig for forestående konkurranse om de gis innsyn. sitat slutt.

  Vår kommentar til saksopplysningen kan enkelt oppsummeres slik:
  Tilbudsummer er ikke å anse som enhetspriser og forretningshemmeligheter. Det er nok andre forhold som vektlegges eller skal holdes hemmelig.

Det er stengt for kommentarer.