Vintervedlikehold: Ny klage

Bernt Døhl, daglig leder i BAKS AS. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Kaoset som har prega kommunens behandling av konkurranser om vintervedlikehold på kommunale veger er ikke slutt. Nå har det kommet en ny klage.

Denne gangen er det BAKS AS som klager. Ved siste tildeling av roder for mars – april fikk BAKS Skibotn, mens Ryeng AS fikk kontrakten for vegene fra Horsnes og innover fjorden.

BAKS stiller blant anna spørsmål ved hvordan oppdragsgiver skal kunne kontrollere at vektinga er riktig når det ikke foreligger noen form for dokumentasjonskrav (anna enn egen fritekst) til miljøklasse på maskiner og utstyr, som skulle vektes med 40 prosent.

Oppdragsgiveren, Storfjord kommune, svarer at miljøaspektet ved dette tildelingskriteriet utgjør ikke alene 40 prosent, men er ei totalvurdering av både løysningsforslaget som tilbys og miljø, og at det framkommer av tilbudet tydelig for oppdragsgiver hvilke type maskin og bil og antall som tilbys for denne kontrakten.

BAKS AS har også stilt spørsmål ved hvorfor ikke fagbrev vektes, og at BAKS er en opplæringsbedrift og har lærling.

Til det svarer kommunen at det ikke spurt om hvorvidt leverandøren er opplæringsbedrift eller har lærling som del av dette tildelingskriteriet, og at det derfor ikke kan vektlegges som del av evalueringa, noe som ville være lite forutsigbart for leverandørene.

Til slutt spør BAKS AS om hvordan oppdragsgiver har vekta de ulike tingene mot hverandre.

– Hva gir mest poeng? Vi tenker da på anbefalte seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter og Norsk Standard, spør BAKS AS og viser til
punkt som pliktig medlemsskap i leverandørregister, krav om faglærte, lærlinger, internkontroll, krav til lønns- og arbeidsvilkår og fleire.

Kommunen bemerker at BAKS si opplisting av punkter ikke er del av tildelingskriteriene som er kunngjort som del av konkurransegrunnlaget, og at det derfor ikke er vekta som del av evalueringa.

– Dette ville i så fall vært et brudd på forutsigbarhetsprinsippet i anskaffelsesregelverket om dette skulle vektlegges. Oppdragsgiver bemerker at dette er en kortvarig kontrakt, men leverandørene er forplikta til å levere i henhold til tilbud. Dette vil bli fulgt opp som del av kontraktsoppfølginga, skriver kommunen i svaret til BAKS AS, og gir ikke firmaet medhold i noen av anførslene.