– Det går ikke!

Ifølge en studie fra NTNU kan oppgrdering av vannkrafta gjøre vindturbiner overflødig.

– Det er hårreisende at det ikke snakkes om at utvikling ikke nødvendivis er utbygging. Det mangler ikke kraft, men vilje til å nedskalere levestandarden. Det er vondt å si det, men jeg og mange unge med meg er klar over at vi må nedskalere forbruket istedenfor stadig å bygge ut og bygge ut og bygge ut. Det går ikke!

Det sa Emil Karlsen da han på et folkemøte i Skibotn skulle legge fram hva han og deltakerne rundt bordet han satt ved, meinte om Troms Krafts planer om å bygge vindturbiner i reinbeitedistrikter i Nord-Troms.

Det har blitt sånn at bare man finner en aldri så liten knagg på “det grønne skiftet” å henge sine meir eller mindre tvilsomme prosjekt på, ja, så gjør man det. Samme hvor skitne de er. Som vindkraftindustrien for eksempel. Jauda, man innrømmer at det forutsetter inngrep i naturen. Store inngrep i form av veger, skjæringer og platåer for turbinene. Men unnlater behendig å nevne de virkelig store naturødeleggelse, de som skjer der de umåtelige mengdene med metaller hentes fra, i China, Afrika og andre steder så langt unna oss at vi slipper å se naturødeleggelsene, barneslaveriet og helseskadene hos gruvearbeiderne.

Energikommisjonens rapport – Mer av alt – raskere – meiner at utviklinga nå tilsier økt elektrifisering, økt kraftforbruk og ny fornybar kraftproduksjon. Vi er altså bare i starten på naturødeleggelsene, også kalt “det grønne skiftet”, som det er meir stuereint å kalle det.

Det har oppstått en panikkarta situasjon i landet vårt. Det er et kappløp om å bygge vindturbiner både til lands og til vanns. Det er om å gjøre å rane til seg egna arealer så fort som mulig, før noen andre tar dem. Slik fiskeri-kapitalistene rana kysten i nord. Det er penger å tjene på kraft. Enorme summer!

Derfor er det også et kappløp om de nødvendige metallene og mineralene. Vi ser det i Repparfjord, på Nasa-fjellet i Rana, Joma gruver i Røyrvik og fleire andre steder.

Vi aner nå hva all den fornybare kraftproduksjonen skal brukes til: blant anna datasentre (f.eks. Hamar), bitcoinfabrikker, elektrifisering av sokkelen (som Melkøya) og produksjon av hydrogen. De som meiner at vi isteden bør satse på tradisjonelle næringer, er museumsvoktere (ifølge Nordlys).

Finnes det ikke alternativer?

Jo. Ungdommen som vokser opp nå, har fått med seg noe som etter alt å dømme har gått foreldregenerasjonen hus forbi: At 75 prosent av jordoverflata er endra ev menneskelig aktivitet, at havene er fulle av plastsøppel og anna dritt, at artsmangfoldet på kloden er i en miserabel forfatning. Kort sagt: At vi i stadig raskere tempo er vi ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for alt liv på jorda, også vårt eget. Parisavtaler, naturavtaler er ikke verdt papiret de er skrevet på. Men en fin anledning for Espen Barth Eide og andre ministre å stå fram på TV og skryte av hva de får til.

Ved å skrote vindkraftutbygging kan vi i Norge unngå mange av de naturødeleggelsene som vil komme. En NTNU-studie viser at oppgradering av gamle vannkraftverk vil gjøre ALL planlagt vindkraftutbygging overflødig,  med minimale naturinngrep.

Men: Kraftutbyggerne er ikke særlig interesserte i dette alternativet. Hvorfor ikke!?

Svaret er: Prosjektene er ikke lønnsomme etter skatt. 

It’s the economy, stupid!

Én kommentar til “– Det går ikke!”

  1. Bra oppsummert. Håper flere leser og tar til seg essensen i innlegget som er mindre forbruk, ikke mere.

Det er stengt for kommentarer.