Hottitalo fredes

Troms og Finnmark fylkeskommune foreslår å frede Hottitalo/Hottigården. Saka er nå ferdig behandla fra fylkeskommunens side, og fredningsforslaget er sendt til vedtak hos Riksantikvaren.

Fredningen etter kulturminneloven §15 omfatter følgende bygninger: bolighus, naust, utedo og to uthus/sjåer

Ifølge forslaget til fredning skal fredninga omfatte bygningenes eksteriør og interiør, og inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter og listverk.

Fredninga omfatter også tre fastmonterte hyller i kjøkkenet, vedovn i stua og luke/lem i taket over vedovnen i kjøkkenet i bolighuset.

Videre omfatter fredninga dokassen i utedo, som et viktig element av gårdens historie.

Formålet med fredninga er å bevare Hottitalo – Hottigården, som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på en gård oppført i kvensk byggeskikk i Nord- Troms og Skibotn. Den bevares som en kvensk gård hvor det har vært drevet med fiske på sjøen, jord- og utmarksbruk. Gården fredes i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi, skriver fylkeskonservator Monica Dahl i fredningsforslaget.

Fredninga skal offentliggjøres av Riksantikvaren med tre ukers klagefrist. Etter avtale med eiere, Riksantikvaren og Troms og Finnmark fylkeskommune markeres fredningen 16. mars 2023, kvenfolkets dag..