Trur på vindkraft i reinbeiteområder

Ingir Båhl fra Helligskogen rbd informerer Geir Håvard Hanssen fra Troms Kraft hvilke konsekvenser vindkraft har i reinbeiteområder.
Fra folkemøtet i Skibotn i februar.

Meir en 500 dager etter Høyesterettsdommen om vindkraft på Fosen har regjeringa endelig innrømmet at det er et pågående menneskerettighetsbrudd som skjer.

Forretningsutvikler Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft. Foto: Troms Kraft.

Forretningsutvikler Geir Håvard Hanssen i Troms Kraft trur likevel at det skal være mulig å få til sameksistens mellom reindrift og vindkraftproduksjon i Nord-Troms.

Vindkraftverkene som Troms Kraft og Ymber vil ha i Nord-Troms ligger nettopp i reinbeiteområder. Helligskogen reinbeitedistrikt og Skárfvággi har allerede gjort det klart at de ikke vil vil ha vindturbinene.

Også ungdommer i Kåfjord er mot. I et langt debattinnlegg i fleire aviser har tre ungdomsskoleelever, Aila Elise Gamst, Inez Sofie Pedersen Isaksen, Thelma Hansine Solbakken, argumentert mot vindkraftplanene.

iStorfjord har spurt forretningsutvikler Geir Håvard Hansen i Troms Kraft hvilke, om noen, konsekvenserdisse hendelsene får for den såkalte mulighetsstudien som de to nevnte selskapene gjennomfører i fire kommuner i Nord-Troms nå.

– Fosensaka handler jo om at vindkraftverkene der representerer et brudd på menneskerettighetene. Vi trur det skal være mulig å få til sameksistens mellom reindrift og vindkraftproduksjon uten at det skal medføre brudd på menneskerettighetene. Men det krever god dialog, og og det krever gode prosesser der vi og reinbeitedistriktene snakker sammen, og at reinbeitedistriktene gis mulighet til å påvirke utforminga av et eventuelt vindkraftverk og de tiltakene som kan gjøres for å redusere konsekvensene for reindrifta.

Geir Håvard Hanssen sier at man nå med stor interesse følger med i det som skjer på Fosen og hvilke konklusjoner som kommer der for å bringe dette prosjektet innafor de menneskerettighetene som gjelder.

– Nå har jo to reinbeitedistrikter i Nord-Troms sagt at de ikke vil være med på dette overhodet. Er ikke det klart nok?

– Helligskogen har via sin advokat sagt at de ikke ønsker å delta, men vil avvente sin deltakelse til en eventuell formell prosess. Skárfvággi har sagt at de er mot vindkraft, og at det får store konsekvenser for dem. Vi har dialog med seks av sju reinbeitedistrikter i Nord-Troms. Men Skarfvággi er veldig tydelig på at et vindkraft innafor deres område vil ha stor konsekvenser for dem.

Ungdommer i Kåfjord har tatt klart avstand fra vindkraftplanene. Hva betyr det?

– Vi har gjennom mulighetsstudien lagt opp til at alle som har en relasjon til, og som blir direkte berørt av vindkraftverkene, skal få mulighet til å komme med sine synspunkter. At ungdommen stiller på møter og skriver leserinnlegg, det er endel av demokratiet, og det vil har lagt opp til. Men vårt oppdrag er at vi skal sørge for at vi har nok strøm. Prognoser viser at om vi skal gjennomføre et grønt skifte må vi ha fornybar kraft. Vår jobb er å utrede mulighetene, og derfor har vi sett på Nord-Troms, som har gode vindressurser, sier Geir Håvard Hanssen, og føyer til:

– Vi prøver å gjøre det på en god måte. Involvere beboere, og prøve å komme fram til områder som kan egne seg, basert på alle innspillene. Til syvende og sist er det kommunestyret som har det siste ordet.

Hanssen sier at det rett og slett mangler strøm til bedrifter som ønsker å etablere seg i Troms, og at kommunene må få de innspillene, men også innspill fra ungdommen som ønsker at Nord-Troms skal være akkurat slik det har vært.

– Behovet for kraft kan løses på andre måter, som oppgradering av vannkraftverk energieffektivisering. Har dere vurdert dette?

– Ja, absolutt! Gjennom Ishavskraft arbeider vi med å gi råd om reduksjon av strømforbruk, både overfor næringsliv og husholdninger, sier Hannsen, og nevner som varmepumper som folk kan betale avdragsvis over strømreegninga.

– Vi jobber med fleire tiltak for å bli flinkere med energiøkonomisering, sier han.

Når det gjelder oppgradering av vannkraftverkene, meiner han at det ikke er svært mye å hente der, fordi de allerede er bra oppjustert.

– Det er ikke nok å oppgradere vannkraftverkene og redusere energibruken. Vi må gjøre det også, men vi må bygge ut meir kraft om vi skal gjennomføre det grønne skiftet.

Nikolai Sabel fra Hatteng var på møtet som Troms Kraft arrangerte i Skibotn tidligere i vinter. I et innlegg i iStorfjord (for øvrig den mest leste saka i avisa til nå!) skriver han  at den medvirkende prosessen i mulighetsstudien til Troms Kraft er på kanten til manipulasjon.

– Problemet i dette konkrete eksempelet er at de som involveres først, er beslutningstakere, som kommuneadministrasjon og politikere, skriver han mellom anna.

Geir Håvard Hanssen sier at han har hørt snakk om innlegget. Han har ikke fått leste det ennå, men ser fram til å lese det for å se hva Nikolai Sabel meiner om folkemøtet og prosessen.