Kutt rammer kreftpasienter

Kutt rammer pleie- og omsorg. Her Åsen omsorgssenter.

Kuttene som Storfjord kommune varsla tidligere i år får nå følger for kreftpasientene i kommunen.

Til nå har kommunen hatt en kreftsjukepleier i 40 prosent stilling. Den er nå redusert til 20 prosent.

Det er Nanette Mathisen som har hatt denne stillinga. Nå sier ho opp. Ho vil ikke kommentere oppsigelsen i avisa, og henviser til kommunaldirektør for helse- og omsorg, Doris Utby.

iStorfjord har bedt om å få svar på hvordan kommunen skal ivareta kreftpasientenes behov for pleie i tida som kommer, men det har til nå ikke lyktes å få kontakt med kommunaldirektøren.

(Saka oppdateres)