STANS SØPPELLUKTA I SKIBOTN!

.Artikkelforfatteren, Bjørnar Seppola.

Av Bjørnar Seppola

Avfallsselskapene i Troms har store planer for Skibotndalen. I dag kjører de 11 000 tonn søppel pr år opp i Skibotndalen, men de har planer om å øke til 50 000 tonn pr år i løpet av de neste 2 år. De skal lage biogass av søpla.

Dette fikk vi vite på et folkemøte arrangert av Rå biopart og Origo på Skibotn samfunnshus i forrige uke.

Folk i Skibotn har i mange år vært plaget av vond lukt fra søppelanlegget Avfallsservise driver i Skibotndalen. Stanken er i perioder til å spy av. Men fører ikke en mange-dobling av søppelmengden, og til en mange-dobling av lukta? Slike biogass-anlegg som ikke lukter, er ennå ikke oppfunnet?

Tromsø kommune, med sitt Remiks, har 33,4 % av aksjene og Harstad kommune, med sitt Hålogaland-avfallsselskap, eier også 33,4 %, De to byene, Harstad og Tromsø, står bak med 67 % av interessene. Byfolk skal løyse sitt eget søppelproblem ved å kjøre “skiten” til Skibotn.

Foredragsholder fra Remix i Tromsø holdt et lengre foredrag med lysbilder om selvfølgeligheter som hver og en kan lese seg til på nettet. I tillegg fikk alle fremmøtte gratis kaffe, kjeks og sjokoladebiter. Det kom fram at ikke en eneste konsekvensanalyse er gjort. Ikke et eneste eksempel med erfaring fra lignende anlegg som er i drift ble framlagt. Bare glitrende omtale av de millioner av kroner som eierne av de ulike selskaper skal boltre seg i, mens vi her i Skibotn sitter igjen med skittlukta. Lite ble sagt om de ulemper og annen forurensing planen medfører.

Gode medborger, her i Skibotn. Det er nå du må handle. Det er nå du må si fra til dine politikere om at du ikke ønsker utvidelse av anlegget opp i Skibotndalen. Det er ille nok som det er.

(Innlegget blei først publisert på Bjørnar Seppolas Facebook-side)