Positivt driftsresultat

Storfjord kommune har avlagt regnskap for 2022 med et positivt netto driftsresultat 2 357 835 kroner. I tillegg er det i 2022 dekt inn 2 286 672 kroner av tidligere års regnskapsmessige meirforbruk.

Meir i statstilskudd/skatt på slutten av 2022, høgere konsesjonskraftsinntekter enn budsjettert, lågere pensjonskostnader og innkjøpsstopp store deler av året. Slik forklares det positive resultatet.

Dermed er underskuddet fra 2021 på 3,65 mill kroner delvis dekt inn.

Det skriver Storfjord kommune på nettsidene sine.

– Til tross for dette har Storfjord kommune fortsatt en ikke bærekraftig økonomisk situasjon, heter det i meldinga.

Én kommentar til “Positivt driftsresultat”

  1. God jobb, de som har ansvaret for dette er på rett veg igjen 👍😀

Det er stengt for kommentarer.