Usaklig evaluering av brøyteanbud

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Storfjord kommune har som kjent tildelt kontrakter for vintervedlikehold for perioden mars-april 2023.

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

I følge anskaffelsesprotokoll datert 21.02.2023 mottatt av Innkjøpskontoret AS er protokollfører oppgitt som “Storfjord kommune v/Kim Andre Nyland Norrie” og det er videre opplyst i anskaffelsesprotokollen at  “Oppdragsgiver har utført evaluering av tilbudene”. Med oppdragsgiver menes Storfjord kommune. 

I denne konkurransen var ikke kostnadene for tjenestene det viktigste hensynet for Storfjord kommune ved valg av leverandør. Det hadde faktisk minst betydning for rodene på Skibotn.

For å kunne velge leverandør har Storfjord kommune rangert tilbyderne etter følgende tildelingskriterier:

 1. Pris (40% som betyr maks 40 poeng)
 1. Løsningsforslag og miljø (40% som betyr maks 40 poeng); her ble følgende underkriterier vurdert:
 • Beskriv hvordan oppdraget tenkes utført, med tanke på å vurdere behovet for brøyting/strøing (vinterdrift).
 • Beskriv hvordan kontraktens responstider overholdes.
 • Beskriv hvordan lokalkunnskap om oppdragsgivers behov skal opparbeides.
 • Beskriv brøytemateriell og utstyr som skal benyttes ved gjennomføringen av oppdraget. Det skal redegjøres for konkrete miljøløsninger for tilbudt kjøretøy/utstyr. Tilbyder skal redegjøre pr. kjøretøy/utstyr miljø-/utslippsklasse.
 1. Oppdragsspesifikk kompetanse (20% som betyr maks 20 poeng); her ble følgende underkriterier vurdert:
 • Oppdragsgiver vil ha en fast kontaktperson hos leverandøren med ansvar for oppfølging av alle leveranser.
  Du skal ikke legge ved CV, men oppgi følgende for fast kontaktperson: – Navn – Utdanning og relevante kurs – Relevant arbeidserfaring/bakgrunn – Beskriv erfaring som fast kontaktperson for navngitte kunder
 • Oppdragsgiver vil i tillegg ha et fast team som skal gjennomføre leveransene.
  Du skal ikke legge ved CV, men oppgi følgende: – Navn – Personenes rolle i teamet – Utdanning og relevante kurs – Relevant arbeidserfaring – Teamets erfaring fra tilsvarende oppdrag (oppgi navn på kundene)

På Skibotn har måten poengene er satt på disse kriteriene resultert i at Storfjord kommune har innstilt på å inngå kontrakt med Baks AS, det selskapet som har levert det dyreste tilbudet. Over 140 000 kr dyrere enn Koht & Sønner AS.

Så hvordan henger dette sammen? Innkjøpskontoret AS har oversendt rapport fra utført evalueringen som er gjort av tilbudene, med oppdragsgivers begrunnelser for poenggivning;

Koht & Sønner AS oppnådde 40 poeng på kriterium «Pris», fordi de gav det laveste tilbudet.

Ryeng Anlegg fikk 30 poeng, grunnet prosentvis differanse til laveste tilbud.

Baks AS fikk laveste score, med 26 poeng, grunnet større prosentvis differanse til laveste tilbud.

Baks AS oppnådde derimot full score på både kriteriene «Løsningsforslag og miljø» med 40 av 40 mulige poeng, og «Oppdragsspesifikk kompetanse» med 20 av 20 mulige poeng. Samlet poengsum for Baks AS blir da 26 poeng (Pris) + 40 poeng (Løsningsforslag og miljø) + 20 poeng (Oppdragsspesifikk kompetanse) = 86 poeng.

Både Ryeng Anlegg AS og Koht & Sønner AS, som er de to firmaene som har lengst erfaring med over 20-25 år i oppdrag for Storfjord kommune, har bredest erfaring med å vurdere både brøytebehov og responstider, har høyest mulig lokalkunnskap som ikke behøver å opparbeides, har tilpasset brøytemateriell og utstyr, høyest mulig oppdragsspesifikk kompetanse, er trukket med flere minuspoeng på samtlige av disse punktene for kriteriene «Løsningsforslag og miljø» og «Oppdragsspesifikk kompetanse». Dermed får disse firmaer tildelt en lavere samlet poengsum av oppdragsgiver. Koht & Sønner AS får samlet tildelt 84 poeng og Ryeng Anlegg AS får samlet tildelt 80 poeng i konkurransen. Begrunnelsene som Storfjord kommune gir for å gi en lavere poengsum er usaklige og uten forankring i relevante forhold av noen som helst betydning for kvaliteten i gjennomføring av oppdraget.

En slik urimelig og usaklig evaluering gjør at Storfjord kommune kan innstille til kontrakt med den tilbyderen som leverte det dyreste tilbudet av alle på Skibotn.

Vi skal benytte vår rett til å klage på det vi mener er en uriktig og usaklig evaluering av vårt tilbud, men vår erfaring er hittil den at å klage på en uriktig kontraktstildeling har liten og ingen betydning for hvem som til slutt får signert kontrakten.

3 kommentarer til “Usaklig evaluering av brøyteanbud”

 1. Hvordan kan Baks være den som er mest miljøvennlige, når dem kommer med hjullaster opp til flere ganger om dagen i oterbakken boligfelt hvor nødvendig er kun traktor med fres.?

 2. Det er synd at det nå ser ut til å utvikle seg en ukultur i driftsetaten her i kommunen. Men det er vel ikke riktig å trekke inn hele etaten når det er snakk om enkeltpersoner.
  Så vidt meg bekjent, så har vi i årevis lyst ut brøyting og strøing på anbud, og normat har den med lavest pris fått oppdraget. Og det virker jo rimelig. Vi er jo en liten kommune, og alle vet jo hvilke enreprenører som har høvelig utstyr og erfaring til å klare jobben. Dette er ikke hjernekirurgi.
  Dette funka fint i årevis, men etter at det kom fram påstander om at den med høyest pris ble foretrukket framfor de andre, så begynte også et utbredt hemmelighold omkring anbudene. Et hemmelighold som ikke er hjemlet i lov, men gjennom vrang vilje og trenering. Saker som skal behandles i løpet av 1-3 dager ifølge Statsforvalteren har tatt over ett år her i kommunen.
  I saken med vannledninga på Sandøra så ble rimeligste anbud antatt, men har nå blitt over tre ganger så dyrt gjennom tilleggsfakturering. Dette gjort mulig ved at anbudet i ettertid er omgjort fra totalentreprise til en såkalt NS8406-kontrakt.
  Og nå ser vi at det lyses ut anbud hvor ikke bare pris betyr noe, men flere andre kriterier. Kriterier som overhodet ikke betyr noe for hvordan og når jobben utføres. Men det gir den som skal velge entreprenør større mulighet til å velge den hen ønsker. Også den som har den høyeste prisen, slik vi ser for brøytinga på Skibotn nå.
  Det sies at der det er svak politisk ledelse, der har kameraderi og korrupsjon gode vilkår. Og jeg vil ikke påstå at det skjer her, men jeg synes jo at våre politikere har vært veldig fraværende i denne saken.
  For meg er det knekkende likegyldig hvem som brøyter i Oterbakken bare det blir gjort ved behov. Men som skattebetaler så ønsker jeg jo at kommunen kjøper denne tjenesten så rimeig som muig. Og sånn tror jeg de fleste storfjordinger tenker.

 3. Takk Hans Normann, for et saklig og informativt innlegg om brøyteanbudene i kommunen !!!!
  Koht og Sønner har hatt vintervedlikeholdet i Skibotn i en årrekke. De har alltid utført oppdraget på en utmerket måte. Kanskje vi i Skibotn er blitt forvendt?

  Vinteren 21/22 hadde Baks dette oppdraget, det utløyste endel kritikk for dårlig utført arbeid, selv om noe var uberettiget etter min mening. MEN……. det er ikke alltid så enkelt å hoppe etter Wirkola.

  Det er uforståelig at kommunen antar det dyreste anbudet all den tid , sitat: ” Storfjord kommune ikke er i en bærekraftig og økonomisk situasjon.”

Det er stengt for kommentarer.