Har ikke barnehageplass

Furuslottet barnehage25
Furslottet barnehage.

Ved Skibotn mottak er det fra august sju barn som ikke får barnehageplass. Det skjer mens ei hel avdeling i Furuslottet barnehage er stengt .

– Vi har i den senere tid fått stadig flere barn til mottaket i Skibotn. I skrivende stund har vi 17 barn under 18 år, og ni av dem er i barnehagealder.  Tre av de ni har plass i barnehage, men en av de tre mister plassen fra høsten av.  Så dersom det ikke skjer noen forandringer i beboermassen innen august, så vil vi ha sju barn som trenger barnehageplass. Det skriver Wiggo Hansen i et brev til Storfjord kommune.

Ifølge brevet er  ei hel avdeling ledig i Furuslottet barnehage, men den er stengt på grunn av mangel på barn. Likevel får mottaket beskjed om at det ikke er plass for barna, og at de settes opp på venteliste.

– Det er  iallfall muligheter for at disse barna  og eventuelt andre kan få plass dersom denne avdelinga åpnes, skriver han.

Han viser til at barnehagen er viktig for barns utvikling, ikke minst for barn med anna morsmål enn norsk.

– Men i tillegg til å være viktig for barna, er det også viktig for foreldrene at barna går i barnehage, slik at de kan delta i norskopplæringa. Ofte er det også bare ei enslig mor med barn, og dersom barnet ikke har barnehageplass, så kan ikke mor delta i norskundervisninga. Men også der begge foreldrene er her, så blir det dessverre ofte til at mor blir hjemme og far deltar på norskundervisninga. Dette er selvfølgelig ikke bra for deres tilnærming og deltagelse i det norske samfunnet, så det med barnehageplass er svært viktig for så mange aspekter ved deres framtid i Norge, skriver Wiggo Hansen.

Det har ikke lyktes å få svar fra Storfjord kommune på hvorfor den stengte avdelinga i Furuslottet  er stengt når det er mange barn som står uten barnehageplass. Oppvekstsjefen har ferie, og rådmannen kan ikke svare.