Beholder kommunal brøyting

Markedsgata i Skibotn.

En rekke beboere i Skibotn sentrum og Brennabrinken på Hatteng fikk tidligere i vinter melding om at de måtte brøyte vegene i boligområdene sine sjøl. Nå har kommunen gjort et par unntak.

Kommuneadministrasjonen har gått igjennom innspillene som er kommet i forbindelse med saka, og fått dokumentasjon i form av tidligere politiske vedtak på at vegene i området Markedsplassen og Storsande i Skibotn skal ha kommunal brøyting.

Derfor vil vegene i disse områdene brøytes i kommunal regi som tidligere.

2 kommentarer til “Beholder kommunal brøyting”

  1. Godt at det er litt orden i papirene,vedtaket ligger visstnok fra år 2000,ettersom jeg har hørt.

  2. Ja, det stemmer at kommunestyret gjorde et slikt vedtak i 2000.
    Jfr. vedtak med saksnummer:0023/00, men kommunen fullførte aldri prosessen.
    Den 14.12.22 i sak 22/369 opphevet kommunestyret dette vedtaket. I brev fra kommunen til de berørte parter , ble det opplyst at ingen veier , som av administrasjonen klassifiseres som private veier, skulle brøytes , med virkning fra 01.01.23.
    Dette vedtaket er påklaget til kommunestyret. Da får vi bare vente og se om kommunestyret omgjør dette .

Det er stengt for kommentarer.