Ny anmodning å behandle krav om innsyn

Driftsetaten i Storfjord kommune sliter med offentleglova, og trenger juridisk bistand.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber igjen om at kommunen behandleren en klage etter offentleglova.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til en klage fra Ryeng Anlegg AS. Klagen er datert 3. februar 2023.

– Av klagen framgår det at Storfjord kommune har avslått Ryeng Anlegg sitt innsynskrav i alle anbud og korrespondanse for tilbudskonkurranse «vintervedlikeholdstjenester for januar – februar 2023». Innsynskravet ble opprinnelig avslått med hjemmel i offentleglova paragraf 23. Ryeng Anlegg klagde på vedtaket, og kommunen avslo deretter innsynskravet med hjemmel i offentleglova paragraf 13 og forvaltningslova paragraf 13. Det er dette avslaget Ryeng Anlegg AS ønsker at Statsforvalteren skal behandle, skriver Statsforvalteren.

Statsforvalteren ber nå kommunen om å behandle Ryeng Anlegg AS sin klage, og ber om at kommunen vurderer de argumentene og anførslene som Ryeng Anlegg AS har kommet med i klagen.

– Dersom kommunen opprettholder avslaget sitt, enten helt eller delvis, må klagen oversendes Statsforvalteren sammen med kommunens vurdering av klagers anførsler, skriver Statforvalteren i brevet til kommunen, og minner om at klager etter offentleglova skal behandles «utan ugrunna opphold». Fristen var satt til 14. februar.

Søker advokatbistand

I et brev til Statsforvalteren datert 13. februar ber kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll om utsatt svarfrist.

– Klagen er sendt til juridisk vurdering hos ekstern juridisk rådgiver, og det vil ta noe tid før det forventes tilbakemelding på denne, skriver Myrvoll. I et brev til Ryeng Anlegg har Myrvoll opplyst at saksbehandlingstida er fire uker.

Statsforvalteren har i ei tidligere innsynssak i Storfjord Kommune vist til at «utan ugrunna opphold» i offentleglova tolkes som 1 – 3 dager. Kommunen hadde brukt over ett år på å behandle ei sak om innsyn.

Én kommentar til “Ny anmodning å behandle krav om innsyn”

  1. Hva er det med konkurransen for Januar-Februar 23 som er så hemmelig, og krever juridisk bistand for å svare på noe som er ett enkelt innsynskrav. Vi har kun bedt om begrunnelse for valg av leverandør og anskaffelsesprotokoll med totalpris for hver kontrakt. Når tildelingskriterier er kun pris 100% skal evalueringspris/ totalpris opplyses etter tildeling er gjort. Dette skal skje før kontrakt signeres med valgt leverandør.

    I konkurranse for Mars -april 23 gjør Innkjøpskontoret AS anskaffelsesprosessen riktig og opplyser både anbudspriser og legger med evaluering som er gjort vedr. valg av leverandører. De leverandører som mener seg forbigått/ uriktig evaluert får da en reel mulighet til å klage på tildelingen.
    Hvorfor er dette så vanskelig for Storfjord Kommune å gjøre for Januar og Februar 23. Er det noen som kan svare, ville det ha vært fint, gjerne her i nettavisen.

Det er stengt for kommentarer.