Brøytekontaktene for mars-april tildelt

Brøytekontraktene for mars-april er tildelt i dag.

I dag blei det klart hvem som får brøytekontraktene for mars og april.

(Oppdatert 22.02.23. kl. 1209)

Det er Innkjøpskontoret som har gitt innsyn i resultatrapporter og anskaffelsesprotokoller når det gjelder perioden mars-april for de to rodene Skibotn og Hornes-Hatteng-Oteren.

Tildelingene er gjort i dag for denne perioden. Vi har bedt Storfjord kommune om innsyn når det gjelder periodene november-desember og januar-februar, men venter fremdeles på resultatrapportene og fullstendig anskaffelsesprotokoll.

De skulle vært offentlige allerede etter at valg av leverandør var gjort, og før kontrakt blei signert.

Det var kommet inn to tilbud for roden Hornes-Hatteng-Oteren, og tre for Skibotn.

Monica Øverbye i Innkjøpskontoret opplyser i en e-post til iStorfjord at de er innleid konsulent og har bistått oppdragsgiver med utforming av konkurransegrunnlaget, rådgiving med hensyn til tildelingskriterier og har bistått oppdragsgiver med utførelsen av evalueringen.

– Den endelige beslutningen ved tildelingen godkjennes av oppdragsgiver, skriver Øverbye.

Resultatet av dette blei at Baks As fikk rode Skibotn med 86 oppnådde poeng av 100. Koht & Sønner oppnådde 84 poeng mens Ryeng Anlegg oppnådde 80 poeng. Tilbudsprisen til Baks var 416.000 kroner. Koht og Sønners tilbud var på 274.000 kroner og Ryeng Anleggs 310.120 kroner.

Ryeng Anlegg kom best ut for rode Horsnes-Oteren-Hatteng med 90 poeng. Den andre tilbyderen, Baks, fikk 79 poeng. Ryeng Anlegg vil gjøre jobben for 695.090 kroner, mens Baks tilbud var på 1.440.000 kroner.

For begge rodene var pris og kostnader vekta med 40 prosent. Det samme var løsningsforslag og miljø, mens oppdragsspifikk kompetanse var vekta med 20 prosent.

Les anskaffelsesprotokoll og resultatrapport rode 1 og resultatrapport rode 2!