– Kjernekraft er trygt!

Akkurat nå går debatten om vindturbiner i Nord-Troms-kommunene. Håkon Bergmo, opprinnelig fra Kåfjord, nå bosatt i Alta, slår et slag for atomkraft i dette innlegget.

Artikkelforfatteren, Håkon Bergmo.

Av Håkon Bergmo

Jeg klarer ikke å ser for meg fjell-Norge fullstappett med vindmøller. Det går ikke. Samme med vindmøller til havs om det skal bygges i det antall og volum som kreves for forsvarlig kraftproduksjon i årene som kommer. Og det lille som er igjen av elver egnet til kraftproduksjon er forsvinnende. Vi må bare innse, jo før jo heller, at energikrisen ikke lar seg løse ved tradisjonelle kraftverk som vann og vind. 

Jeg var nylig på et foredrag i regi av Seniorakademiet, Kolbotn i en fullstappet sal, holdt av Brit Salbu, der kjernekraft var framført som et alternativ. Salbu er en norsk kjemiker og strålevernforsker. Hun er professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun leder et senter for fremragende forskning, Center for Environmental Radio Activity.

FRYKT OG FORDOMMER

Kjernekraft kan lett spille på følelser som frykt og bekymring og er derfor ekstra utsatt for myter. Fakta er jo at i løpet av de mer enn 60 år kjernekraft har vært i bruk, har vi kun sett en dødelig ulykke. Tsjernobyl i 1986 i et veldig dårlig vedlikeholdt kraftverk. Og i I 2011 ble Fukushima-anlegget i Japan (slett ikke verdens best konstruerte) rammet av et monsterjordskjelv og en tsunami. Ingen døde. 

Jeg har lest at bare i Kina dreper luftforurensning fra kullkraftverk i størrelsesorden 250 000 mennesker hvert år på grunn av lungekreft og andre sykdommer som astma, bronkitt, kols, efysem, hjertesykdommer, slag, lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, hjerneskader. På verdensbasis blir tallene astronomiske.

Kjernekraft er trygt. Langt færre mennesker dør på grunn av kjernekraft, enn av noen som helst annen energi. Kjernekraft er renere og forurenser mindre enn noen annen energiform. Kjernekraft er pålitelig, billig og ikke minst med et nesten ikke eksisterende karbon-avtrykk.

Det haster fordi klimaendringene skjer nå, og vi har det travelt med å redusere CO2-utslippene. Atomkraftverk gir ingen CO2-utslipp.

THORIUM

Grunnstoffet Thorium kan brukes i kjernekraftverk til helt eller delvis å erstatte uran som brensel. For å gjøre dette må det bygges en ny industri for å handtere thorium siden en ikke kan bruke dagens anlegg for uran til det. 

Vi sitter i Norge på nok thorium til å erstatte all norsk energiproduksjon i over 2000 år. Dette er også en teknologi som kan kutte alle utslipp fra store skip og kutte kostnadene samtidig. Norge kan således også ta igjen vårt tapte marked innen deep-sea og større skip, generelt. Mulighetene er enorme, men det kommer ikke av seg selv.

TREGE POLITIKERE

Milliardæren Trond Mohn har forstått det. Han er hovedaksjonær i Selskapet Norsk Kjernekraft AS ble stiftet i juli. 

Politikerne i Norge er en treg masse og det trenges politisk vilje for å komme i gang. Hvor lang tid tar det før Arbeiderparti- og Høyre-folk innser viktigheten? I det nystartede selskapet fremføres at: – Dette er startet etter flere år med analyser av om det er realistisk at vi klarer å gjennomføre dette på ti til femten år.

Det haster!

(Saken var først publisert på Håkon Bergmo si Facebook-side)