Pågående svertekampanje og skvising av vårt firma.

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Som vi har påpekt i et tidligere leserinnlegg, er det en pågående svertekampanje som har pågått over lang tid mot vårt firma, og som fortsetter fra kommunen i anskaffelser som nå pågår.

Det virker for oss som at Storfjord kommune finner på nye momenter i hver anskaffelse for å kunne unngå kontraktstildeling til vårt firma i konkurranser. Dette gjelder spesielt brøyteanbud som det har vært mange av i denne vintersesongen.

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS. Foto: Privat.

Anskaffelsen for Nov-des 22 nektet kommunen å skrive under kontrakt selv om vi var tildelt denne og hadde det laveste tilbud. De valgte heller å signere kontrakt med selskapet til sin tidligere byggeleder. Deres tilbud var 300 000 kr dyrere enn vårt.

Anskaffelse for Jan-feb 23 ble kontrakt signert med selskapet til tidligere byggeleder for Storfjord kommune, uten at denne kontraktstildelingen ble begrunnet. Vi har bedt om innsyn i denne konkurransen og bedt om begrunnelse for tildelingen. Dette er pr. dags dato ikke besvart og begrunnelse og innsyn har de nektet selv om de ikke har hjemmel for dette. Det har fremkommet opplysninger som bekrefter at vårt tilbud igjen var lavest. Deres tilbud var 500 000 kr dyrere enn vårt. 

For disse to anskaffelser har kommunen valgt å bruke kr. 0,8 mill ekstra på å tildele kontrakter til selskapet til sin tidligere byggeleder/byggherreombud for oppdragene med vintervedlikehold. I begge disse konkurranser var laveste pris eneste tildelingskriterium 100%. 

Anskaffelse for mars-april 23 pågår nå og hadde innleveringsfrist for tilbud den 13.2.23 kl. 12:00. Innkjøpskontoret AS er kommunens sekretær og har stått for utlysing av konkurransen. Etter tilbudsåpning, som normalt forgår samme dag som innleveringsfrist i slike hasteanskaffelser, skal Innkjøpskontoret AS evaluere innkomne tilbud og behandle disse i henhold til tildelingskriterier, som var:

 1. Pris og kostnader 40%

2. Løsningsforslag og miljø 40%

3. Oppdragsspesifikk kompetanse 20%.    

Tilbudene vektes og rangeres etter formler som er bestemt på forhånd, og Innkjøpskontoret AS sender innstilling til sin oppdragsgiver Storfjord kommune på hvem som skal få tildelt kontrakt. Det regner vi med at Innkjøpskontoret har gjort. Storfjord kommune skal deretter godkjenne Innkjøpskontorets innstilling til kontraktstildeling.

På fredag den 17.2 får vårt firma en personlig henvendelse gjennom Innkjøpskontoret AS . Sitat fra denne henvendelse følger:

Oppdragsgiver bemerker at deres tilbud virker unormalt lavt i forhold til
ytelsen. Oppdragsgiver ber dere redegjøre for tilbudets sammensetning og bakgrunnen for de lave prisene, jf. FOA § 9-6 annet ledd.

Med oppdragsgiver henviser Innkjøpskontoret AS til Storfjord kommune. Dette betyr i praksis at Storfjord kommune rigger seg til for å kunne avvise vårt tilbud igjen. Denne gang som et unormalt lavt tilbud, for deretter å kunne signere kontrakt igjen med ett dyrere tilbud. 

Vi tilbakeviser på det sterkeste at vårt tilbud er et unormalt lavt tilbud. Etter over 25 års erfaring med både kalkulasjon og gjennomføring av vintervedlikehold er vi trygge på at våre priser er det riktige prisnivået for de ytelser vi kan forvente gjennom dette oppdraget. Tilbudssum for mars-april 2023 er på samme prisnivået for tilbudene for de to forutgående konkurransene. I tillegg er vårt tilbud innenfor det som kommunalsjef Myrvoll har opplyst til KOFA som forventet kontraktsverdi for perioden mars-april 2023. 

Vi skal selvsagt svare Storfjord kommune på deres henvendelse og redegjøre for det de ber om, men vår erfaring er hittil at det har lite betydning for utfallet og for hvem som tilslutt får tildelt kontrakt. Vi kan ikke tolke dette usaklige og nedlatende utspillet fra kommunen på annen måte enn at Innkjøpskontoret har innstilt Ryeng Anlegg som vinner av en eller begge rodene. 

3 kommentarer til “Pågående svertekampanje og skvising av vårt firma.”

 1. No e det pinadø på tide at det ryddes opp i kommunen,og at evnt.personer tar sin hatt og går!!

  1. Helt enig, hvor er opposisjonspolitikeran som vi så trøstelig stemte fram og som egentlig vant, før det hele ble kuppa av høyre og ap. Takket være istorfjord, får vi vanlige innbyggeran vite sannheten ellers så pyntes kommunen utad med blomsteroverrekkelser, skuterløyper m. m

 2. Dette er visst et utømmelig beger. Her dukker den ene saken etter den andre opp, hvor anbudsreglene blir satt til side og alle anbud tilfaller et bestemt firma, uansett kostnad.
  Iallfall hvis vi skal tro daglig leder av Ryeng Anlegg A/S.
  Og hvorfor skal vi ikke det? Hittil så har jeg ikke sett noen, hverken fra administrasjonen eller politisk ledelse som har prøvd å imøtegå påstandene. I stedet skal alt på død og liv holdes hemmelig. Stikk i strid med god forvaltningsskikk så nektes både presse og andre innsyn i sakene. Ja til og med ordføreren har stått fram og forsvart hemmeligholdet.
  Så hva er da hensikten med å fortsette å lyse ut oppdrag på anbud? Her bir jo seriøse firma holdt for narr, for de ser ikke ut til å ha en sjanse til å nå opp likevel, uansett pris.
  Men at våre folkevalgte er så tause til at pengene tilsynelatende renner ut bekymrer meg. Det er jo våre skattepenger dere forvalter. Og nå synes jeg dere gjør det på en helt uforsvarlig måte

Det er stengt for kommentarer.