– Presenterer bare bruddstykker

Troms kraft presenterer bare bruddstykker av konsekvensene ved vindkraftutbygging i Kåfjord og Storfjord.

Av Bård S. Solem

Basert på presentasjonene ved folkemøtene kan vi sette sammen et større bilde som viser forslagene samlet for de to kommunene.

På illustrasjonene er det tegnet inn iskastsoner rundt turbinene i 400 m avstand. I skrånende terreng vil iskast kunne forekomme opptil 600 m fra turbinene. Foreslåtte turbiner har en totalhøyde på 201 m – ikke 120 m slik de opplyste på møtet – det er navhøyden til tårnene. Rotorbladene kommer i tillegg. De er 81 m lange – lengre enn de lengste som hittil er transportert på land i Norge. Turbinene har en effekt på 6,2 MW – større enn de største som er montert i Norge.

I følge NVE sine kart er isingspotensialet 500-2000 timer fordelt ut over vinterhalvåret. Fjellområdene blir derfor avsperret store deler av vinteren pga. fare for iskant. Ved andre anlegg i Norge er all ferdsel i vindkraftanleggene på eget ansvar om vinteren.

Dette viser en annen virkelighet enn bruddstykkene Troms Kraft presenterer på folkemøtene