Vannledningsgrøft: Kostnadene tok tregangen

Sandøra er innringa med rødt.

Da Storfjord kommune skulle skifte ut 450 meter kommunal vannledning på Sandøra i fjor, blei kostnaden tre ganger høgere enn kontraktsummen.

Det var kommet inn tre pristilbud da fristen gikk ut 1. august i fjor. BAKS AS hadde den lågeste summen, 340.510 kroner. De to andre tilbyderne var JOWA fra Nordreisa med 450.000 kroner, og Ryeng Anlegg AS med 689.617 kroner.

Baks AS fikk oppdraget.

Nå viser det seg at sluttsummen fra BAKS ender på godt over én million, tre ganger kontraktssummen.

På spørsmål om hvordan det kan ha seg at sluttsummen til slutt blei på over én million, bekrefter Bernt Revhaug Døhl i Baks at firmaet hans hadde en NS8406-kontrakt med kommunen. For øvrig viser han til oppdragsgiveren, altså Storfjord kommune.

Ifølge Enterpriserettsadvokater er en NS 8406 en “forenkla versjon av NS 8405 og anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeid byggherren har prosjektert, og prosjektet ikke krever strenge varslingsrutiner for å ha kontroll på kostnader mm. Entreprenøren får ansvar for utføringen og kalles en utførelsesentreprenør, eller kort og godt entreprenør.”

For kommunen var det altså ikke viktig å ha kontroll på kostnaden mm.

Utlyst som totalentreprise

Prosjektet blei imidlertid utlyst som en totalentreprise på Doffin 13. juli 2022.

Enterpriserettsadvokater sier dette om totalentreprise:

Totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger. Oppdragsgiver har på sin side beskrevet hvilken funksjon prosjektet skal oppfylle, men ulempen er at han får en begrenset rett til å velge løsninger og materialer uten å måtte betale tillegg.

Til tross for at det står i utlysinga på Doffin, har ingeniør Kim Norrie i Storfjord kommune nekta for at det var en totalentreprise. I en e-post til Ryeng Anlegg skriver han at opplysninger om at det skulle være en «totalentreprise» ikke kjent for byggherre, og at det ikke medfører riktighet.

I et brev til kommunen peiker Helén Ryeng i Ryeng anlegg på at kommunen fikk inn tilbud uten forbehold fra JOWA på 450.00 kroner, og komplett tilbud fra Ryeng på 689.617 kroner. Ho viser til at ved å endre kontraktsvilkårene påtok kommunen seg større risiko og ansvar. Endringa var ifølge henne til klar gunst for leverandøren.

– Storfjord kommune tar stor risiko for økte kostnader som vil være vanskelig å begrense, skriver Helén Ryeng i brevet til kommunen.

– Dette føyer seg inn rekka av gjennomføring av anskaffelser som er i strid med anskaffelsesregelverket, der Kim Norrie har stått ansvarlig for anskaffelsen, skriver ho, og registrerer at også i denne saka har kommunen brukt meir penger enn nødvendig ved å velge et tilbud i strid med eget konkurransegrunnlag.

Kostnaden blei altså over 350.000 kroner dyrere enn det høgste tilbudet, og godt over en halv million dyrere enn det nest høgste.

Kun skriftlig svar

Sist fredag tok iStorfjord kontakt med Kim Norrie i en epost, og bad om et intervju mandag, eller et skriftlig svar med mulighet for tilleggsspørsmåI. I en e-post noe seinere opplyste han at han skulle ha svaret klart før lunsj tirsdag.

Det kom ingen svar tirsdag, og da vi utpå dagen i går foreslo at vi kunne ringe i dag, gav Norrie beskjed om at det kun ville bli gitt skriftlig redegjørelse.

I formiddag fikk vi denne redegjørelsenfra Kim Norrie på epost:

Saken er rapportert til kommunestyret i desember; Sak 62/22 Budsjettregulering investeringsbudsjett 2022. Eventuelle spørsmål til den politiske behandlingen må rettes til ordføreren. Storfjord Kommune erfarer at enkelte anskaffelser tolkes forskjellig av tilbydere. Dette ønsker vi å unngå, så det er gjort tiltak for å forhindre dette i framtiden. Vi har blant annet hentet kompetanse fra Innkjøpskontoret AS, og gjennomfører kompetanseheving av egne ansatte i tråd med kommunestyrets vedtak da innkjøpsstrategien vedtatt i 2022.

Disse kommentarene var lagt fram for kommunestyret:

Kontrakt ble inngått 20.08.2022. Opprinnelig tilbud var kr 426 000 inkl mva og arbeidet startet opp 29.8.2022. Det ble allerede oppdaget budsjettoverskridelse på kr 150 000 mellom kontraktsinngåelse og oppstart. Dette ble budsjettregulert i oktober. Det ble bedt om fastpris på gravearbeider i opprinnelig kontrakt. Følgende utgifter har kommet i tillegg: Tillegssbestilling til BAKS på kr 636 000, rørdeler kr 176 000, Jensen maskin kr 43 000 og LA Vekst kr 23 000. Forklaring BAKS: I samråd med driftsteknikere ble det lagt omfyllingsmasser i trase (ikke tatt med i tilbudet). Endringer og tilleggsbestillinger er avklart i ukentlige byggemøter. Området er kjent for mye leire. De største tilleggspostene omfatter: omfyllingsmasser rundt vannledning, kryssing av veier/plener; disse ble tilbakeført i like bra eller bedre stand, private avløpsanlegg. 40 m langs hovedvei av opprinnelig prosjekt, ble flyttet lengre bort der hvor vi hadde store lekkasjer. Byggherre har også i noen tilfeller måtte bestille bruk av overtid for å forsere trasere slik at abonnentene ikke ble fri for vann for lenge. Besparelse på rigg. Sluttfaktura vedr avfall på kr 125 000 tilkommer. Forklaring LA Vekst: Tillegg på kr 23 000 for skogrydding pga mye skog i trase. Forklaring Jensen Maskin: de skiftet ut 70 m vannledning på Melen, og dette var ikke med i opprinnelig plan. Når man var ferdig med hovedprosjektet på Sandøra, fikk man tettet lekkasjene, og det medførte økt trykk på øvrig vannledning. Økt trykk førte til store lekkasjer ved Melen. 

Da måtte det gjøres en akutt vurdering; det ble byttet ut 70 m vannledning på Melen. Tilleggarbeidet på Melen hadde en kostnad på tilsammen ca 107 000 inklusive mva. Vi gjør oppmerksom på at det gjenstår ca 450 m vannledning ved Mælen som bør skiftes i nærmeste framtid. Ferdigstilt  2022.

Vi har spurt Kim Norrie om hvorfor ikke tilbudet ikke gikk til JOWA, som kunne gjort jobben som totalentreprise for 450.000 kroner, og som dermed ville spart kommunen for cirka 550.000 kroner.

Kim Norrie svarer at det var en feil i Doffin når det stod at det var en totalentreprise, en feil som man ikke oppdaga før i ettertid, og som ikke var Doffins, men kommunens.

Han sier at kommunen isteden hadde bedt om en fastpris på gravearbeidet.

Han presiserer at alle de tre tilbyderne hadde gitt tilbud der de henviste til konkurransegrunnlaget.

4 kommentarer til “Vannledningsgrøft: Kostnadene tok tregangen”

 1. Storfjord må være en rik kommune som har råd til å la dette sirkuset fortsette. For en utenforstående som meg, så ser det ut til at det er et firma som vinner alle anbud, uansett om de har høyeste eller laveste anbud. Og når de har det laveste, så ender de uansett opp med å bli det dyreste.
  Forstå det den som kan.
  Og de ansvarlige føler ikke mer ansvar enn at de nekter å la seg intervjue av vår lokale nettavis. Hvorfor det mon?
  Men vi har vel en ordfører som sitter med arbeidsgiveransvaret her. Hva sier han til dette? Og hvor er kontrollutvalget?
  Jeg tror ikke at den jevne kvinne og mann i kommunen er interessert i at dette løsslupne overforbruket fortsetter. Jeg antar at kommunen har viktigere ting å bruke penger på enn å betale overpris for anleggstjenester.

  1. Helt korrekt, Wiggo. Jeg synes du ordlegger deg bra når du skriver at det virker som om det kun er et spesifikt firma som vinner alle anbud uansett hvilket bud de har, høyt eller lavt. Det er akkurat slik det fremstår for oss utenforstående og man må da kunne stille seg spørsmål om hvorfor det blir slik.

   En kan selvsagt kun spekulere, men for meg virker det som om noen personer i nøkkelposisjoner i kommunen er veldig opptatte av at kun det ene, spesifikke firmaet skal vinne anbudene mens man opptrår uredelig og urettferdig mot andre entreprenører. Hvorfor blir det slik?

   Takk til iStorfjord som virkelig gjør en strålende innsats med å belyse denne saken.

 2. Og hvor er det blitt av opposisjonens politikere?Forsvarer de all den overforbruk som nå gjennomføres,som brøyting og div.andre anbudsoverforbruk?

 3. Når jeg leser dette så må jeg si at jaggu var det bra kommunen sa opp en vaktmester for å spare penger. Det var nok en god investering!

Det er stengt for kommentarer.