Leopard på Tverrdalsvegen

Leopard 2A4. Foto: Commons.wikimedia

Når Forsvaret gjennomfører øvelse Joint Viking 23 i perioden 6. mars – 16. mars, kan trafikanter på Tverrdalsvegen møte blant anna stridsvogner av typen Leopard 2A4 .

Hæren søker om dispensasjon til å benytte overdimensjonerte kjøretøy på kommunale veger i denne perioden. I Storfjord søkes det bare om å bruke Tverrdalsvegen av kommunale veger.

Alle involverte kommuner i Nordland og Troms og Finnmark er rekvirert for øvelsens varighet. Sammen med Hæren sine avdelinger vil allierte styrker manøvrere med bakkestyrker i dette tidsrommet.

Hæren har fått ansvaret for å søke om dispensasjon for bruk av overdimensjonerte kjøretøy på kommunale veger, mens Forsvarets Fellesoperative Hovedkvarter (FOH) ivaretar søknad om dispensasjon på Europa- og fylkesveier.

Hæren ber nå om tilbakemeldinger fra kommunene om restriksjoner når det gjelder bruer på de aktuelle strekningene det søkes om. Hæren ber også om at det opplyses om tyngste tillatte kjøretøy på den aktuelle strekninga det søkes om.

Kommunen har fått frist til 16. februar med å svare.

Øvelsen Joint Viking er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. Den blei avlyst på grunn av koronapandemien i 2021, men i mars 2023 skal meir enn 10 000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge.