– Omfattende lovbrudd

Storfjord kommune refses av Statsforvalteren for omfattende brudd på offentlighetsloven og for brudd på god forvaltningsskikk.

Storfjord kommune brukte over ett år på å behandle innsynskrav etter offentlighetsloven. Det skal normalt ta fra én til tre dager.

Nå refser Statsforvalteren kommunen for omfattende lovbrudd når det gjelder offentlighetsloven og brudd på kravet om god forvaltningsskikk.

Saka gjelder klage fra Ryeng Anlegg AS over kommunens avslag på innsyn i tilbud «212908 – 2019/270 – Vintervedlikehold Storfjord kommune 2019-2023» og advokatkorrespondanse i forbindelse med prosjekt «Avløp Olderelv camping».

Nå har Statsforvalteren påpekt en rekke brudd på offentlighetsloven fra Storfjord kommunes side, og skriver blant anna:

“Storfjord kommunes saksbehandlingstid i saken er en omfattende oversittelse offentleglovas frister for behandling av innsynskrav i offentleglova. Det følger av offentleglova § 29 at et organ som mottar et innsynskrav, skal vurdere kravet konkret, selvstendig og «utan ugrunna opphold». Det foreligger langvarig og fast praksis på at «ugrunna opphold» skal forstås som én til tre dager. Statsforvalteren viser til at Ryeng Anlegg AS fremmet innsynskravet den 18.11.2021 og at kommunen først oversendte dokumenter den 2.6.2022. “

Ryeng Anlegg AS fremma innsynskravet den 18. november i 2021. Først 2. juni 2022 oversendte kommunen dokumenter. Dokumentene som ble oversendt var tilbudsdokumenter for to konkurranser, men ikke konkurransen «Vintervedlikehold Storfjord kommune 2019-2023». Årsaken var ifølge informasjon kommunen ga Ryeng Anlegg AS at det måtte foretas omfattende sladding av dokumentene for denne konkurransen, og at oversendelse av disse dokumentene ville skje i midten av juli 2022.

– En sladda versjon av tilbudsdokumentene blei likevel først forsøkt oversendt i november 2022 og faktisk oversendt den 22. desember 2022. Saksbehandlingstida for kravet hva gjelder tilbudsdokumentene har derfor vært på over ett år. Statsforvalteren kan ikke se at det foreligger forhold ved saken som kan begrunne en slik tidsbruk, skriver Statsforvalteren, som meiner at kommunen videre har brutt kravet til god forvaltningsskikk i si saksbehandling. Kommunen har gjentatte ganger unnlatt å besvare henvendelser fra klager.

Statsforvalteren skriver at ved å oversende en sladda versjon av tilbudsdokumentene, har Storfjord kommune omgjort sitt eget avslag.

– Dette nye vedtaket er ikke påklaga, og Statsforvalterens syn er derfor at denne delen av innsynskravet er ferdig behandla, skriver Statasforvalteren.

Nå gjenstår saka om at Ryeng Anlegg AS har krevd innsyn i eventuell advokatkorrespondanse som foreligger i forkant av at de ble sagt opp fra prosjektet «Avløp Olderelv camping».

– Statsforvalteren forstår Ryeng Anlegg AS slik at de ønsker å vite om kommunen innhenta råd fra advokat om oppsigelsen. Statsforvalteren kan ikke se at denne delen av innsynskravet er besvart da det kun er oversendt advokatkorrespondanse vedrørende endringsmeldinger, noe som klager etter det opplyste ikke ønsker innsyn i, heter det i brevet fra Statsforvalteren, som har gitt frist til 19. januar i år for kommunen til å behandle innsynskravet, og har videre bedt om å bli satt i kopi på kommunens svarbrev til Ryeng Anlegg AS.

Ut fra Statsforvalterens postjournal for januar har det ikke kommet brev fra Storfjord kommune om dette.

Det har ikke lyktes å få en kommentar til saka fra kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll i formiddag, verken på e-post eller telefon.

4 kommentarer til “– Omfattende lovbrudd”

 1. Dette ser ikke bra ut. Vi kan ikke lenger leve med en kommunal etat som styres som en filial av Cosa Nostra på Sicilia.
  Nå må politisk ledelse ved ordfører på banen, og sørge for at alle uregelmessigheter i etaten granskes, og at det får konsekvenser for den/de ansvarlige.
  Vi har i den senere tid sett oppslag om oppsigelse av kontrakter, direkte tildeling av kontrakter, rettssaker og bot på over 200.000 fra KOFA.
  Så er det spesielt et firma (Ryeng Anlegg A/S) som har fått gjennomgå, ved utestengelse fra anbud, nektet innsyn i saker osv. alt i strid med god kommunal forvaltningsskikk. Og dersom påstandene fra Ryeng er riktige, så er kommunen blitt påført ekstra kostnader på ca 5-6 mill. grunnet kreativ anbudshåndtering.
  Dette lukter ikke godt, og vi har sett statsråder gå på summer langt under dette.

 2. Det er viktig for oss alle i Storfjord å få informasjon om kritikkverdige forhold angående kommunal forvaltning.
  Uten en oppegående nettavis( istorford ) ville det ikke vært oppdaterte postlister og annen info om det som foregår på og ved Rådhuset.
  Andre lokalaviser mangler helt interesse for å skrive om dette .
  Gjennom åpenhet om det som skjer i Storfjordsamfunnet kan vi alle reagere og bidra til å legge ett press på både administrasjon og politikere.
  Dette er ett samfunnsansvar vi alle har.

 3. Dette gjelder alle områder i Storfjord.
  Alt innen drift og anlegg, byggesaker osv.
  Det er totalt sammenbrudd. Ikke så rart kanskje når man vet hvem som leder hovedutvalget for området.

Det er stengt for kommentarer.