Justerer planene

Jostein Jerkø er prosjektleder for Skibotn-utbygginga.

SKIBOTN Troms Kraft Produksjon AS justerer planene for utvidelsene ved Lavka og Skibotn kraftverk.

TKP har lansert et utbyggingsprogram som kan erstatte inntil 30 småkraftverk, og søker nå om unntak fra Samlet plan (SP) for fire tiltak for utvidelse og effektivisering av Skibotn og Lavka kraftverker.

Opprinnelig søknad ble oversendt Fylkesmannen i mai i fjor, og i en revidert søknad er planløsninga justert for å imøtekomme kommentarene fra Fylkesmannen. 

Endringene er i hovedsak:

• Skibotnoverføringa er tatt ut av planene i sin helhet.

• Små nedslagsfelter ved Doggeoverføringen er utelatt.

• Det er presentert alternative utbyggingsalternativer for Doggeoverføringen.

I tillegg er det skissert noen ytterligere endringer:

• Det er skissert et nytt aggregat ved Skibotn kraftverk med ny tilløpstunnel fra Govdajavri magasin. Dette medfører at inntakene for Viessogasoverføringen er flytta lengre ned, og det etableres nye bekkeinntak høyere opp i de allerede regulerte bekkene i Norddalen (Skibotnelv) og Kvitelva.

• To kanaler for å utvide nedslagsfeltet til Poikkiharjut II (Fiskelausvatnet). Tiltaket er dog av et omfang som ikke krever avklaring i SP.

– Skisseprosjekt er i første rekke initiert av at ulike aktører planlegger å bygge uregulerte småkraftverk i de tilstøtende nedslagsfeltene til eksisterende reguleringsanlegg i Skibotn. TKP ser at de aktuelle vannressursene kan utnyttes på en annen måte ved at de blir inkludert i TKPs reguleringsanlegg og utnytta effektivt i eksisterende kraftverk. Det skriver TKP i søknaden til NVE.

TKP mener at man ved å utnytte de utbygde vannressursene effektivt kan bidra til å dekke regionens underskudd på vinterkraft, og forhåpentligvis gjøre en spredt og omfattende utbygging av småkraftverk andre steder i regionen overflødig.