– I neste uke bør du ikke ha en sjuk hest

Fra mandag til fredag i neste uke kan det bli umulig å få tak i veterinær i distriktet Lyngen – Storfjord om noen skulle trenge det.

Det kan i verste fall stå om livet for dyr.

Hesteeier Ingvild Maria Koht Furnes i Skibotn har sjøl seks hester i stallen sin. Fire av dem eier ho sjøl. I tillegg er det ni hester til bare i Skibotnområdet. I tillegg er det mange hundre geiter og sauer i kommunene.

Ingvild, her med lyngshingsten Arn, er bekymra for den usikre veterinærsituasjonen i Lyngen-Storfjord. De to kommunene inngikk allerede i 2008 et samarbeid om felles veterinærtjenester. (Bildet er tatt i en annen sammenheng.)

– Som hesteeier er jeg bekymra. I neste uke er det ikke veterinærvakt tilgjengelig i Lyngen-Storfjord. Slik jeg forstår det, har kommunen ansvar for å sørge for dette. Det kan bety store tap for meg og andre om man skulle trenge veterinær og ikke få det, skriver Ingvild i ei melding til iStorfjord.

Ho viser til at hvis det er tilstander der man ikke kan laste hest på henger og kjøre til Målselv for eksempel, kan det bety død. Tidligere denne måneden opplevde ho at en av hestene hennes fikk kolikk.

– Da skal man helst ikke laste på henger. Dyrlegen blei redning også da, forteller ho.

– Tilskudd til veterinærdekning, også kjent som tilskudd til kommunale veterinærtjenester, bevilges over statsbudsjettet som et øremerka tilskudd til kommunene, som etter dyrehelsepersonelloven paragraf 3 a har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra veterinærer, og for å organisere ei klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, påpeiker ho.

Store verdier

Ho minner om at hestene representerer store verdier, ikke bare i penger.

– Skulle en lyngshest gå tapt på grunn av veterinærmangel, kan det ha stor betydning for for eksempel avl. Hester stor verdi som hobby, men også i næring. Og ikke minst: Veterinærtjenesten er lovpålagt!

Storfjord kommune opplyser at Lyngen og Storfjord kommuner jobber med å finne ei kortsiktig løysning for mandag-fredag neste uke. På lengre sikt er det en kjent sak at veterinærsituasjonen på fleire steder i landet er krevende, og det jobbes også med å finne langsiktige løysninger.

Én veterinær

Rådmann i Lyngen, Frode Karlsen bekrefter dette.

– Pr. nå står vi uten veterinærvakt for perioden mandag til fredag i neste uke. Men vi har henvendt oss til Balsfjord om mulig hjelp til å dekke hullet i vakttjenesten, sier han.

I dag er det bare én ansatt veterinær i Lyngen-Storfjord, men Frode Karlsen sier at man arbeider for å få én til, enten i privat praksis, eller som ansatt i kommunen, som imidlertid blir ei dyrere løysning.

Han beklager at det er slik, men håper at veterinærmangelen iallfall på kort sikt kan løyses fort.

Gammel avtale

Kommunene Lyngen og Storfjord etablerte allerede 1. januar i 2008 en interkommunal veterinærordning med formål å sikre tilfredstillende klinisk veterinærordning for husdyrbrukerne. Som ei forutsetning blei det satt at det statlige øremerka tilskuddet skulle dekke de faktiske kostnadene ved ordninga.

Det administrative ansvaret for den interkommunale veterinærordninga skulle Lyngen kommune ha, og skulle også motta
administrasjonstilskuddet som full dekning.

Siste kl 1525: Frode Karlsen opplyser på telefon at man nå har fått bekreftelse fra Balsfjord om at de skal bidra til at det er veterinærdekning i Lyngen-Storfjord på mandag, og at det arbeides intenst for å få ei ordning for de resterende dagene i neste uke.

Bildet på topp er fra hingsteslipp på gården Naimak i fjor sommer.