Kommunalsjefen “degradert”

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll får ikke lenger arbeide med konkurranser om vintervedlikehold. Kommunen har overlatt jobben til et eksternt firma.

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll får ikke lenger arbeide med konkurranser om vintervedlikehold. Foto: Storfjord kommune.

Etter at kommunalsjefen i mars 2021 ga entreprenørene som hadde kontrakt, beskjed om at kommunen ikke ville prolongere kontraktene, har ikke kommunen klart å få på plass nye langtidskontrakter. Saka om vintervedlikehold har isteden vært prega av mangler og feil i konkurranseutlysinger, klager og ulovlig direkte anskaffelser med påfølgende KOFA-bot.

I oktober i fjor hadde kst. kommunedirektør Trond Roger Larsen fått nok. Han fritok kommunalsjefen for arbeidet med konkurranser om vintervedlikehold og lot Jonny Bless i Innkjøpstjenesten for Nord-Troms-kommunene overta jobben, både for kortvarige og langvarige kontrakter.

Kommunedirektøren ga kommunalsjefen fritak fra arbeidet med konkurranser om vedlikehold etter kaotiske måneder.

For å få jobben med vintervedlikeholdet gjort, har kommunen utlyst kortvarige kontrakter på to måneder. Men heller ikke disse konkurranseutlysingene har gått uten klager. Nå er den siste, for mars-april, avlyst på grunn av feil.

I ei melding til tilbyderene skriver Innkjøpstjenesten, denne gangen ved Kim Norrie, at “Storfjord kommune avlyser denne konkurransen. Årsaken er at Storfjord kommune har blitt oppmerksom på at konkurransegrunnlaget inneholder flere uklarheter, eksempelvis hvilke prosedyrer som gjelder denne anskaffelsen, om konkurransen er delt opp i delkontrakter og hvordan en eventuell tildeling vil foregå. Konsekvensen av disse uklarheter er at de kan ha innvirket på deltakelsen i konkurransen.”

Det siste er at kommunen har engasjert et eksternt firma til å ta seg av jobben. Ordfører Geir Varvik opplyser i ei tekstmelding at det er firmaet Innkjøpskontoret AS som skal bistå kommunen med anbudsprosessen videre.

Ordføreren hadde i går ikke oversikt over hvor stor ekstra kostnad kommunen får på grunn av dette.

4 kommentarer til “Kommunalsjefen “degradert””

  1. Storfjord kommune har no muligheten til å legge denne “såpeoperaen” ut for salg ..! Årets film ! For hver dag som går blir manuset mer komplett. Kommunen taper penger og det er vi innbyggere som får svi..! Årsaken er inkompetanse blant de som jobber på rådhuset!

    1. På høy tid at noen tar ansvar for oss i kommunen ang. brøytehistorien,dette e jo blitt en farse.

Det er stengt for kommentarer.