Må brøyte sjøl

Fra 1. februar vil ikke kommunen lenger brøyte fem veger i Skibotn. Nå må beboerne sørge for brøyting sjøl.

En rekke veger i Skibotn og Brennabrinken i Hatteng-området skal ikke lenger brøytes av Storfjord kommune. Nå må beboerne sørge for brøyting sjøl.

I et brev til beboerne i disse områdene skriver kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll at administrasjon har gjennomgått alle veger som har hatt kommunal brøyting til nå, og registrert at noen av dem er private, eller opparbeidd av private.

Disse vegene skal ikke lenger brøytes for kommunens regning, som en følge av kommunestyret sitt vedtak 14. desember i fjor.

I Skibotn gjelder det disse vegene:

 • Storsande
 • Hottiveien
 • Markedsgata
 •  Raschveien
 • Johan Beck-veien
Veger som kommunen ikke lenger vil brøyte, er merka med rødt. Illustrasjon: Storfjord kommune.

I Hattengjområdet gjelder det Brennabrinken

I brevet til beboerne – meir enn 50 – heiter det at eierforhold til veger kan være annet enn det fram til nå har latt seg dokumentere, da mye av dokumentasjon befinner seg i eldre papirarkiver.

Kommunalsjefen ber om at kommunen får tilsendt eventuelle avtaler administrasjonen ikke er kjent med. I så fall vil den bli behandla raskt.

Den kommunal brøytinga vil opphøre 31. januar. Entreprenører som utfører brøyting for Storfjord kommune, har anledning å påta seg private brøyteoppdrag i disse vegene.

3 kommentarer til “Må brøyte sjøl”

 1. Godt at kirkegården her er utvida.Ka skjer hvis det skulle bli behov for hjelp fra nødetater,og dem ikke kommer seg fram?Kem skal stilles til ansvar?No e det jo nytt Kommunvalg til høsten,kanskje det blir nån som må forlate sine kontorer(og kanskje NAVe etterhvert….)

 2. Fortvil ikke !!! Vi har sendt klage på vedtaket til kommunestyret,
  fordi vi mener at vedtaket er fattet på feilt grunnlag – jfr.
  Vegloven / Plan-og Bygningsloven.

  1. Å hva sier denne Vegloven / plan og bygningsloven om brøyting av private veier i kommunens regi ?

Det er stengt for kommentarer.