– Alvorlig brudd på reglene

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder Ryeng Anlegg AS

Hemmelighold er krevende, og lekkasjer er vanskelig å unngå selv i en liten administrasjon som i Storfjord. 

Selv om ingen vil si noe, så kjenner kanskje alle sannheten. Basert på opplysninger fra kommunalsjef Dag Myrvoll har vi igjen fått bekreftet vår mistanke om uryddighet i tildelinger av kontrakter når det gjelder vintervedlikehold. 

Av de opplysninger som vi legger til grunn, har nå Storfjord kommune inngått kontrakter for «Nov-Des 2022» og «Jan-Feb 2023»,  og har brukt ca. 800.000.- eks. mva unødvendig ved å velge det dyreste tilbudet i begge konkurranser. 

Dette er meget alvorlige brudd på reglene om offentlige anskaffelser og må granskes av utenforstående uten tilknytning til kommunen.

Nå må de som skal ha ansvaret i kommunen, stoppe dette misbruket av offentlige midler og det må også ha konsekvenser for de som er med på dette.