– Innsyn i konkurrerende tilbud er en lovfesta rett

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Hans Normann Ryeng

Kommentar til ordførerens uttalelse vedr. innsyn.

Ordfører i Storfjord kommune begrunner behovet for hemmelighold av tilbudssum for de innkomne tilbudene med at «kommunen har vært nødt til å lyse ut en helt identisk konkurranse for mars og april.» Det medfører ikke riktighet at konkurransene er helt identisk. Enhver som har noen grad av kjennskap til vintervedlikehold forstår at man ikke kan legge til grunn den samme kalkulasjonen for vintermånedene «januar og februar» som for månedene «mars og april». 

Innsyn i konkurrerende tilbud er en lovfestet rett iht. anskaffelsesloven og offentleglova. Det er bedt om innsyn i tilbudenes totalsum. Totalsum viser verken enhetspriser eller gir noen som helst informasjon om den bakenforliggende kalkulasjonen. Innsyn i tilbudssum i denne tilbudskonkurransen gjør det umulig for en leverandør å regne seg frem til konkurrentenes enhetspriser. Totalsum kan derfor ikke anses som opplysninger som «er en forretningshemmelighet som er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde» iht. Offentleglova. Denne oppfatning delte også Storfjord kommune tidligere, da de ga innsyn i vårt tilbud til konkurrende tilbydere, og motsatt, i tilbudskonkurransen om «November og desember 2022». 

Anskaffelseslovens krav om etterprøvbarhet “innebærer at oppdragsgiver må gi en begrunnelse for valg av leverandør som gjør det mulig å bedømme om tildelingen er foretatt i samsvar med reglene fastsatt for konkurransen”. Dette gjelder for alle anskaffelser uansett størrelser.

Innsyn i tilbudssummene er kun av den interesse og nytte for å kunne etterprøve om tildeling av kontrakter er gjort iht. konkurransegrunnlaget. I denne konkurransen var «Laveste pris» det eneste tildelingskriteriumet og da skal tilbudssummer offentliggjøres etter tildeling, slik det også var i tilbudskonkurransen for «November og desember 2022». Videre er vi av den klare formening at offentliggjøring av tilbudspriser i offentlige anskaffelser er et av de viktige verktøyene for å nettopp sikre «fri konkurranse» i et marked. 

Vi kan ikke se at Storfjord kommune med dette hemmeligholdet verken ivaretar tilliten til «fri konkurranse» eller at kommunen «ivaretar at skattebetalernes midler blir brukt på den beste måte», slik ordføreren uttaler til IStorfjord i dagens artikkel.  Vi kan på det nåværende tidspunkt verken utvise tillit eller forståelse, som det bes om fra ordføreren i denne saken.

6 kommentarer til “– Innsyn i konkurrerende tilbud er en lovfesta rett”

 1. Stå på Hans N få ordna opp i rotet ved denne kommunen det er bare noen rot paver som er der.

 2. Hans Normann her er det bare å stå på, vi har savnet deg og dine ferdigheter som brøyting i oterbakken boligfelt.ikke gi deg.

  1. Oterbakken boligfelt, brøytes og strøes som forventet denne vinteren.
   Birger, hva er din agenda, når du skriver»vi har savnet deg og dine ferdigheter» som svar på Ryeng anlegg sitt leserinnlegg.
   Insinuerer du at Baks brøyter og strør for dårlig?

   1. Du Malvin har ikke vært lenge nok i boligfeltet til å uttale deg, her har det vært flere aktører med vintervedlikehold, og den som har ytet det beste angående brøyting er Ryeng anlegg.

    1. Jeg har bodd i Oterbakken i hele vinter, og har sett hva som gjøres.
     Når du skriver “vi har savnet deg og dine ferdigheter” så egner vel de fleste som anker litt selv, at det “savnet ” gjelder nå, og denne vinteren.
     Jeg ser hvordan det brøytes og strøes.
     Hvis det er så ille som jeg forstår spå degn, er det underlig at det bare er du som klager.
     Bare for å nevne det – Baks strødde i høst – på de første glatte dagene – uten å ha avtale med kommunen, og gjorde det gratis.
     Er ikke det flott.

     1. Trodde at du forsto at jeg hadde svart deg.Det gjelder ikke bare i år men tilbake i tid.

Det er stengt for kommentarer.